1 Kad sjedneš blagovati s moćnikom, dobro pazi što je pred tobom;
2 stavljaš nož sebi pod grlo
ako si proždrljivac;
3 ne poželi slastica njegovih,
jer su jelo prijevarno.

4 Ne trudi se stjecati bogatstvo;
okani se takve misli;
5 usmjeriš li oči prema njemu, njega već nema,
jer načini sebi krila kao orao i odleti u nebo.

6 Ne jedi jela zavidnikova,
ne čezni za slasticama njegovim,
7 jer on je onakav kako u sebi misli:
»Jedi i pij«, veli ti, ali mu srce nije s tobom.
8 Zalogaj koji si pojeo izbljuvat ćeš,
uzalud ćeš prosut’ svoje ljupke riječi.

9 Pred bezumnikom nemoj govoriti,
jer prezire tvoje umne riječi.

10 Ne pomiči prastare međe
i ne prodiri u polje siročadi,
11 jer je moćan njihov osvetnik:
branit će njihovo pravo protiv tebe.

12 Obrati pouci srce svoje
i uho svoje riječima mudrim.

13 Ne uskraćuj djetetu opomene,
jer, udariš li ga šibom, neće umrijeti:
14 biješ ga šibom,
ali mu dušu iz podzemlja izbavljaš.

15 Sine moj, kad ti je mudro srce,
i ja se od srca veselim;
16 i kliče sva nutrina moja
kad ti usne govore što je pravo.

17 Neka ti srce ne zavidi grešnicima,
nego neka ti uvijek bude u strahu Gospodnjem,
18 jer imat ćeš budućnost
i tvoja nada neće propasti.

19 Slušaj, sine moj, i mudar budi
i ravnim putem vodi srce svoje.

20 Ne druži se s vinopijama
ni sa žderačima mesa,
21 jer pijanica i izjelica osiromaše,
i pospanac se oblači u krpe.

22 Slušaj svoga oca, svoga roditelja,
i ne prezri majku kad ostari.
23 Pribavi istinu i ne prodaji je,
steci mudrost, pouku i razbor.
24 Radovat će se otac pravednikov,
i roditelj će se mudroga veseliti.
25 Neka se veseli otac tvoj i majka tvoja,
i neka se raduje roditeljka tvoja.

26 Daj mi, sine moj, srce svoje,
i neka oči tvoje raduju putovi moji.
27 Jer bludnica je jama duboka,
i tuđinka tijesan zdenac.
28 Ona i vreba u zasjedi kao lupež
i uvećava broj bezbožnika među ljudima.
29 Komu: ah? komu: jao? komu: svađe? komu: uzdasi?
komu: rane nizašto? komu: zamućene oči?
30 Onima što kasno sjede kod vina,
koji su došli kušati vino začinjeno.
31 Ne gledaj na vino kad rujno iskri,
kad se u čaši svjetlucavo prelijeva:
pije se tako glatko,
32 a na kraju ujeda kao zmija
i žaca kao guja ljutica.
33 Oči će ti gledati tlapnje
i srce govoriti ludosti.
34 I bit će ti kao da ležiš na pučini morskoj
ili kao da ležiš navrh jarbola.
35 »Izbiše me, ali me ne zabolje;
istukoše me, ali ne osjetih;
kad se otrijeznim, još ću tražiti.«