1 Bolji je siromah koji živi u nedužnosti
nego čovjek opakih usana i k tomu bezuman.

2 Revnost bez razboritosti nije dobra,
i tko brzo hoda, spotiče se.

3 Ludost čovjeku kvari život,
a srce mu se ljuti na Jahvu!

4 Bogatstvo pribavlja mnoge prijatelje,
a siromaha i njegov prijatelj ostavlja.

5 Lažljiv svjedok ne ostaje bez kazne,
i tko širi laži, neće uteći.

6 Mnogi laskaju licu odličnikovu,
i svatko je prijatelj čovjeku darežljivu.

7 Na siromaha mrze sva braća njegova,
još više se udaljuju od njega prijatelji njegovi:
on hlepi za dobrim riječima, ali ih ne nalazi!

8 Tko stječe razboritost, ljubi sebe,
a tko čuva razum, nalazi sreću.

9 Lažljiv svjedok ne ostaje bez kazne,
i tko širi laži, propada.

10 Ne dolikuje bezumnomu živjeti raskošno,
a još manje sluzi vlast nad knezovima.

11 Um čovjeka usteže od srdžbe,
a čast mu je oprostiti krivicu.

12 Kraljev je gnjev kao rika lavlja,
a njegova milost kao rosa bilju.

13 Nesreća je ocu svojemu bezuman sin,
i neprestano prokišnjavanje svađe su ženine.

14 Kuća se i bogatstvo baštine od otaca,
a od Jahve je žena razumna.

15 Lijenost navlači čovjeku dubok san,
i nemarna duša gladuje.

16 Tko se drži zapovijedi, čuva život svoj,
a tko ne pazi putove svoje, umire.

17 Jahvi pozaima tko je siromahu milostiv,
i on će mu platiti dobročinstvo.

18 Kažnjavaj sina svoga dok ima nade,
ali ne idi za tim da ga ubiješ.

19 Tko je jarostan, plaća globu,
i kad ga štediš, samo uvećavaš njegov gnjev.

20 Slušaj savjet i primaj pouku,
kako bi naposljetku postao mudar.

21 Mnogo je namisli u srcu čovječjem,
ali što Jahve naumi, to i bude.

22 Dražest je čovjekova u dobroti njegovoj,
i bolji je siromah od lažljivca.

23 Strah Gospodnji daje život,
i tko se njime ispuni, zlo ga ne pohodi.

24 Lijenčina umače ruku u zdjelu,
ali je ustima svojim ne prinosi.

25 Udari podsmjehivača, i lud se opameti;
ukori razumnog, i shvatit će znanje.

26 Sin je sramotan i pokvaren
tko zlostavlja oca i odgoni majku.

27 Prestani, sine moj, slušati naputke
koji odvode od riječi spoznaje!

28 Nevaljao se svjedok podruguje pravdi,
i usta opakih gutaju nepravdu.

29 Pripravljene su kazne podsmjevačima
i udarci za leđa bezumnikâ.