1 Čovjek snuje u srcu, a od Jahve je što će jezik odgovoriti.

2 Čovjeku se svi njegovi putovi čine čisti,
a Jahve ispituje duhove.

3 Prepusti Jahvi svoja djela,
i tvoje će se namisli ostvariti.

4 Jahve je sve stvorio u svoju svrhu,
pa i opakoga za dan zli.
5 Mrzak je Jahvi svatko ohola duha:
takav zaista ne ostaje bez kazne.

6 Ljubavlju se i vjernošću pomiruje krivnja,
i strahom se Gospodnjim uklanja zlo.

7 Kad su Jahvi mili putovi čovječji,
i neprijatelje njegove miri s njim.

8 Bolje je malo s pravednošću
nego veliki dohoci s nepravdom.

9 Srce čovječje smišlja svoj put,
ali Jahve upravlja korake njegove.

10 Proročanstvo je na usnama kraljevim:
u osudi se njegova usta neće ogriješiti.

11 Mjere i tezulje pripadaju Jahvi;
njegovo su djelo i svi utezi.

12 Mrsko je kraljevima počiniti opačinu,
jer se pravdom utvrđuje prijestolje.

13 Mile su kraljevima usne pravedne,
i oni ljube onog koji govori pravo.

14 Jarost je kraljeva vjesnik smrti,
ali je mudar čovjek ublaži.

15 U kraljevu je vedru licu život,
i njegova je milost kao oblak s kišom proljetnom.

16 Probitačnije je steći mudrost nego zlato,
i stjecati razbor dragocjenije je nego srebro.

17 Životni je put pravednih: kloniti se zla,
i tko pazi na svoj put, čuva život svoj.

18 Pred slomom ide oholost
i pred padom uznositost.

19 Bolje je biti krotak s poniznima
nego dijeliti plijen s oholima.

20 Tko pazi na riječ, nalazi sreću,
i tko se uzda u Jahvu, blago njemu.

21 Mudar srcem naziva se razumnim,
i prijazne usne uvećavaju znanje.

22 Izvor je životni razum onima koji ga imaju,
a ludima je kazna njihova ludost.

23 Mudračev duh urazumljuje usta njegova,
na usnama mu znanje umnožava.

24 Saće meda riječi su ljupke,
slatke duši i lijek kostima.

25 Neki se put čini čovjeku prav,
a na kraju vodi k smrti.

26 Radnikova glad radi za nj;
jer ga tjeraju usta njegova.

27 Bezočnik pripravlja samo zlo
i na usnama mu je oganj plameni.

28 Himben čovjek zameće svađu
i klevetnik razdor među prijatelje.

29 Nasilnik zavodi bližnjega svoga,
i navodi ga na loš put.

30 Tko očima namiguje, himbu smišlja,
a tko usne stišće, već je smislio pakost.

31 Sijede su kose prekrasna kruna,
nalaze se na putu pravednosti.

32 Tko se teško srdi, bolji je od junaka,
i tko nad sobom vlada, bolji je od osvojitelja grada.

33 U krilo plašta baca se kocka,
ali je od Jahve svaka odluka.