1 Opaki bježe i kad ih nitko ne progoni, a pravednici su neustrašivi kao mladi lav.

2 Kad se u zemlji griješi, mnogi su joj knezovi,
a s čovjekom razumnim i umnim uprava je postojana.

3 Čovjek opak koji tlači ubogoga –
kiša je razorna, poslije koje kruha nema.
4 Koji zapuštaju Zakon, veličaju opake,
a koji se drže Zakona, protive im se.

5 Zli ljudi ne razumiju pravice,
a koji traže Jahvu, razumiju sve.

6 Bolji je siromah koji živi bezazleno
nego bogataš koji kroči krivim putem.

7 Tko se drži Zakona, razuman je sin,
a tko se druži s izbjeglicama, sramoti oca svoga.

8 Tko umnožava bogatstvo svoje lihvom i pridom,
skuplja ga onomu tko je milostiv ubogima.

9 Tko uklanja uho svoje da ne sluša Zakona,
i molitva je njegova mrska.

10 Tko zavodi poštene na put zao,
past će u jamu svoju,
a pošteni će baštiniti sreću.

11 Bogat se čovjek čini sebi mudrim,
ali će ga razuman siromah raskrinkati.

12 Velika je slava kad se raduju pravednici,
a kad se dižu opaki, ljudi se kriju.

13 Tko skriva svoje grijehe, nema sreće,
a tko ih ispovijeda i odriče ih se, milost nalazi.

14 Blago čovjeku uvijek bojaznu,
jer čovjek okorjela srca zapada u nesreću.

15 Lav koji riče i gladan medvjed:
takav je opak vladalac siromašnu narodu.

16 Nerazuman knez čini mnoga nasilja,
a koji mrzi lakomost, dugo živi.

17 Onaj koga tišti krvna krivica,
do groba bježi: ne zaustavljajte ga.

18 Spašava se tko živi pravedno,
tko se koleba između dva puta, propada na jednom od njih.

19 Tko obrađuje svoju zemlju, nasitit će se kruha,
a tko trči za tlapnjama, nasitit će se siromaštva.

20 Čestit čovjek stječe blagoslov,
a tko hrli za bogatstvom, ne ostaje bez kazne.

21 Ne valja biti pristran na sudu,
jer i za zalogaj kruha čovjek čini zlo.

22 Pohlepnik hrli za bogatstvom,
a ne zna da će ga stići oskudica.

23 Tko kori čovjeka, nalazi poslije veću milost
nego onaj koji laska jezikom.

24 Tko pljačka oca svoga i majku svoju i veli: »Nije grijeh«,
drug je razbojniku.

25 Lakomac zameće svađu,
a tko se uzda u Jahvu, uspjet će.

26 Bezuman je tko se uzda u svoje srce,
a spašava se tko živi mudro.

27 Tko daje siromahu, ne trpi oskudicu;
a tko odvraća oči svoje, bit će proklet.

28 Kad se dižu opaki, ljudi se kriju,
a kad propadaju, tad se množe pravednici.