1

II. VELIKA SALOMONOVA ZBIRKA IZREKA

Salomonove mudre izreke

Mudar sin veseli oca, a lud je sin žalost majci svojoj.

2 Ne koristi krivo stečeno blago,
dok pravednost izbavlja od smrti.

3 Ne dopušta Jahve da gladuje duša pravednika,
ali odbija pohlepu opakih.

4 Lijena ruka osiromašuje čovjeka,
a marljiva ga obogaćuje.

5 Tko sabira ljeti, razuman je sin,
a tko hrče o žetvi, navlači sramotu.

6 Blagoslovi su nad glavom pravedniku,
a usta opakih kriju nasilje.

7 Pravednikov je spomen blagoslovljen,
a opakom se ime proklinje.
8 Tko je mudra srca, prima zapovijedi,
dok brbljava luda propada.

9 Tko nedužno živi, hodi bez straha,
a tko ide krivim putovima, poznat će se.

10 Tko žmirka okom, zadaje tugu,
a tko ludo zbori, propada.

11 Pravednikova su usta izvor života,
a opakomu usta kriju nasilje.

12 Mržnja izaziva svađu,
a ljubav pokriva sve pogreške.

13 Na usnama razumnoga nalazi se mudrost,
a batina je za leđa nerazumna čovjeka.

14 Mudri kriju znanje,
a luđakova su usta blizu propasti.
15 Blago je bogatomu tvrdi grad,
a ubogima je propast njihovo siromaštvo.

16 Pravednik prirađuje za život,
a opaki prirađuje za grijeh.

17 Tko se naputka drži, na putu je života,
a zabluđuje tko se na ukor ne osvrće.

18 Lažljive usne kriju mržnju,
a tko klevetu širi, bezuman je!

19 Obilje riječi ne biva bez grijeha,
a tko zauzdava svoj jezik, razuman je.

20 Pravednikov je jezik odabrano srebro,
a razum opakoga malo vrijedi.

21 Pravednikove su usne hrana mnogima,
a luđaci umiru s ludosti svoje.

22 Gospodnji blagoslov obogaćuje,
i ne prati ga nikakva muka.

23 Bezumniku je radost učiniti sramotno djelo,
a razumnu čovjeku biti mudar.

24 Čega se opaki boji, ono će ga stići,
a pravednička se želja ispunjava.
25 Kad oluja prohuja, opakoga nestane,
a pravednik ima temelj vječni.

26 Kakav je ocat zubima i dim očima,
takav je ljenivac onima koji ga šalju.

27 Strah Gospodnji umnaža dane,
a opakima se prekraćuju godine.

28 Pravedničko je ufanje puno radosti,
a opakima je nada uprazno.

29 Gospodnji je put okrilje bezazlenu,
a propast onima koji čine zlo.

30 Pravednik se neće nikad pokolebati,
a opakih će nestati s lica zemlje.

31 Pravednikova usta rađaju mudrošću,
a opak jezik čupa se s korijenom.

32 Pravednikove usne znaju što je milo,
dok usta opakih poznaju zloću.