1 Lažna je mjera mrska Jahvi, a puna mjera mila mu je.

2 S ohološću dolazi sramota,
a u smjernih je mudrost.

3 Pravednike vodi nevinost njihova,
a bezbožnike upropašćuje njihova opačina.

4 Ne pomaže bogatstvo u dan Božje srdžbe,
a pravednost izbavlja od smrti.

5 Nedužnomu pravda njegova put utire,
a zao propada od svoje zloće.

6 Poštene izbavlja pravda njihova,
a bezbožnici se hvataju u svoju lakomost.

7 Kad zao čovjek umre, nada propada,
i ufanje u imetak ruši se.

8 Pravednik se od tjeskobe izbavlja,
a opaki dolazi na mjesto njegovo.

9 Bezbožnik ustima ubija svoga bližnjega,
a pravednici se izbavljaju znanjem.

10 Sa sreće pravedničke grad se raduje
i klikuje zbog propasti opakoga.

11 Blagoslovom pravednika grad se diže,
a ustima opakih razara se.

12 Nerazumnik prezire svoga bližnjega,
dok čovjek uman šuti.

13 Tko s klevetom hodi, otkriva tajnu,
a čovjek pouzdana duha čuva se.

14 Gdje vodstva nema, narod propada,
jer spasenje je u mnogim savjetnicima.

15 Veoma zlo prolazi tko jamči za drugoga,
a bez straha je tko mrzi na jamstvo.
16 Ljupka žena stječe slavu,
a krepki muževi bogatstvo.

17 Dobrostiv čovjek sam sebi dobro čini,
a okrutnik muči vlastito tijelo.

18 Opak čovjek pribavlja isprazan dobitak,
a tko sije pravdu, ima sigurnu nagradu.

19 Tko je čvrst u pravednosti, ide u život,
a tko za zlom trči, na smrt mu je.

20 Mrski su Jahvi srcem opaki,
a mili su mu životom savršeni.

21 Zaista, zao čovjek neće proći bez kazne,
a rod će se pravednički izbaviti.

22 Zlatan je kolut na rilu svinjskom:
žena lijepa, a bez razuma.

23 Pravednička je želja samo na sreću,
a nada je opakih prolazna.

24 Tko dijeli obilato, sve više ima,
a tko škrtari, sve je siromašniji.

25 Podašna duša nalazi okrepu,
i tko napaja druge, sam će se napojiti.

26 Tko ne da žita, kune ga narod,
a blagoslov je nad glavom onoga koji ga prodaje.
27 Tko traži dobro, nalazi milost,
a tko za zlom ide, ono će ga snaći.

28 Tko se uzda u bogatstvo, propada,
a pravednici uspijevaju kao zeleno lišće.

29 Tko vlastitu kuću zapusti, vjetar žanje,
a luđak je sluga mudromu.

30 Plod je pravednikov drvo života,
i mudrac je tko predobiva žive duše.

31 Ako se pravedniku plaća na zemlji,
još će se više opakomu i grešniku.