1 Mudar sin sluša naputak očev, a podsmjevač ne sluša ukora.

2 Od ploda usta svojih uživa čovjek sreću,
a srce je nevjernika puno nasilja.

3 Tko čuva usta svoja, čuva život svoj,
a tko nesmotreno zbori, o glavu mu je.

4 Uzaludna je žudnja lijenčine,
a ispunit će se želja marljivih.

5 Pravednik mrzi na lažljivu riječ,
a opaki goji mržnju i sramotu.

6 Pravda čuva pobožna,
a opake grijeh obara.

7 Netko se gradi bogatim, a ništa nema,
netko se gradi siromašnim, a ima veliko bogatstvo.

8 Otkup života bogatstvo je čovjeku;
a siromah ne sluša opomene.

9 Svjetlost pravednička blistavo sja,
a svjetiljka opakih gasi se.

10 Oholost rađa samo svađu,
a mudrost je u onih koji primaju savjet.

11 Naglo stečeno bogatstvo iščezava,
a tko sabira pomalo, biva bogat.

12 Predugo očekivanje ubija srce,
a ispunjena želja drvo je života.

13 Tko riječ prezire, taj propada,
a tko poštiva zapovijedi, plaću dobiva.

14 Pouka mudračeva izvor je životni,
ona izbavlja od zamke smrti.

15 Uvid u dobro pribavlja milost,
a put bezbožnika hrapav je.

16 Svatko pametan djeluje promišljeno,
a bezumnik se hvališe svojom ludošću.

17 Zao glasnik zapada u zlo,
a vjeran poslanik donosi spasenje.

18 Siromaštvo i sramota onomu tko odbija pouku,
a tko ukor prima, doći će do časti.

19 Slatka je duši ispunjena želja,
a bezumnicima je mrsko kloniti se oda zla.

20 Druži se s mudrima, i postat ćeš mudar,
a tko se drži bezumnika, postaje opak.

21 Grešnika progoni zlo,
a dobro je nagrada pravednima.

22 Valjan čovjek ostavlja baštinu unucima,
a bogatstvo se grešnikovo čuva pravedniku.

23 Izobilje je hrane na krčevini siromaškoj,
a ima i tko propada s nepravde.

24 Tko štedi šibu, mrzi na sina svog,
a tko ga ljubi, na vrijeme ga opominje.

25 Pravednik ima jela do sitosti,
a trbuh opakih poznaje oskudicu.