1 Vlastitoj požudi popušta onaj tko zastranjuje, i svađa se usprkos svakom razboru.

2 Bezumnomu nije mio razum;
stalo mu je dati srcu oduška.

3 Kad dolazi opačina, dolazi i prezir,
i bruka sa sramotom.

4 Duboke su vode riječi iz usta nečijih,
izvor mudrosti bujica što se razlijeva.

5 Ne valja se obazirati na opaku osobu
da se pravedniku nanese nepravda na sudu.

6 Bezumnikove se usne upuštaju u svađu
i njegova usta izazivlju udarce.

7 Bezumnomu su propast vlastita usta,
i usne su mu zamka životu.

8 Klevetnikove su riječi kao poslastice:
spuštaju se u dno utrobe.

9 Tko je nemaran u svom poslu
brat je onomu koji rasipa.

10 Tvrda je kula ime Jahvino:
njemu se pravednik utječe i nalazi utočišta.

11 Bogatstvo je bogatašu njegova tvrđava
i kao visok zid u mašti njegovoj.

12 Pred slomom se oholi srce čovječje,
a pred slavom ide poniznost.

13 Tko odgovara prije nego što sasluša,
na ludost mu je i sramotu.

14 Kad je čovjek bolestan, njegov ga duh podiže,
a ubijen duh tko će podići?

15 Razumno srce stječe znanje,
i uho mudrih traži znanje.

16 Dar čovjeku otvara put
i vodi ga pred velikaše.

17 Prvi je pravedan u svojoj parnici,
a kad dođe njegov protivnik, opovrgne ga.

18 Ždrijeb poravna svađe,
pa i među moćnicima odlučuje.

19 Uvrijeđen brat jači je od tvrda grada,
i svađe su kao prijevornice na tvrđavi.

20 Svatko siti trbuh plodom usta svojih,
nasićuje se rodom usana svojih.

21 Smrt i život u vlasti su jeziku,
a tko ga miluje, jede od ploda njegova.

22 Tko je našao ženu, našao je sreću
i stekao milost od Jahve.

23 Ponizno moleći govori siromah,
a grubo odgovara bogataš.

24 Ima prijatelja koji vode u propast,
a ima i prijatelja privrženijih od brata.