1 Vino je podsmjevač, žestoko piće bukač, i tko se njima odaje, neće steći mudrosti.

2 Kraljev je gnjev kao rika lavlja:
tko ga izaziva, griješi protiv sebe samog.

3 Čast je čovjeku ustegnuti se od raspre,
a tko je bezuman, počinje svađu.

4 Lijenčina u jesen ne ore:
u doba žetve on traži, i ništa nema.

5 Savjet je u srcu čovječjem voda duboka,
i razuman će je čovjek iscrpsti.

6 Mnogi se naziva dobrim čovjekom,
ali tko će naći vjerna čovjeka?

7 Pravednik hodi u bezazlenosti svojoj:
blago sinovima njegovim poslije njega!

8 Kralj koji sjedi na stolici sudačkoj,
istražuje svako zlo svojim očima.

9 Tko može reći: Očistih srce svoje,
oprah se od grijeha svoga?

10 Dvojaki utezi i dvojaka mjera
mrski su Jahvi podjednako.

11 I dijete se poznaje po onome što čini,
je li čisto i pravedno djelo njegovo.

12 I uho koje čuje i oko koje vidi,
oboje je Jahve načinio.

13 Ne ljubi sna, da ne osiromašiš;
otvori oči svoje, i nasitit ćeš se kruha.

14 »Loše, loše«, govori kupac,
a kad ode, hvali se dobrom kupovinom.

15 Ima zlata i mnogih bisera,
ali su mudre usne najdragocjeniji nakit.

16 Uzmi haljinu onomu tko je jamčio za drugoga;
oplijeni njega umjesto tuđinca.

17 Sladak je čovjeku kruh prijevare,
ali mu se usta poslije napune pijeskom.

18 Naumi se provode savjetom:
zato dobro razmisli pa vodi boj!

19 Tko okolo kleveće, otkriva tajne:
zato se ne miješaj s onim komu su usne uvijek otvorene.

20 Tko kune oca svoga i majku svoju,
svjetiljka mu se gasi usred tmine.

21 Od početka brzo stečeno imanje
na koncu nije blagoslovljeno.

22 Nemoj govoriti: »Osvetit ću se za zlo«;
čekaj Jahvu, i on će te spasiti.

23 Mrski su Jahvi dvojaki utezi,
i kriva mjera ne valja.

24 Od Jahve su koraci čovječji,
i kako da čovjek razumije svoj put?

25 Zamka je čovjeku nesmotreno reći: »Ovo je sveto«,
a poslije promišljati što je zavjetovao.

26 Mudar kralj umije izlučiti opake,
i stavlja ih pod točkove.

27 Svjetiljka je Gospodnja duh čovječji:
ona istražuje sve do dna utrobe.

28 Dobrota i vjernost čuvaju kralja,
jer dobrotom utvrđuje prijestol svoj.

29 Ljepota je mladićima njihova snaga,
a starcima je ures sijeda kosa.

30 Krvave masnice očiste zlo,
i udarci pročiste odaje utrobe.