1 Čovjek koji po opomeni ostaje tvrdoglav, u tren će se slomiti, i neće mu biti spasa.

2 Narod se veseli kad se množe pravednici,
a puk uzdiše kad zavlada opaki.
3 Čovjek koji ljubi mudrost, veseli oca svoga,
a koji se druži s bludnicama, rasipa imetak.
4 Kralj pravicom održava državu,
a ruši je čovjek koji nameće daće.

5 Čovjek koji laska bližnjemu svome,
razapinje mrežu stopama njegovim.

6 U grijehu je zamka zlu čovjeku,
a pravednik likuje i veseli se.

7 Pravednik razumije pravo malenih,
a opaki ne shvaća spoznaju.

8 Podsmjevači uzbunjuju grad,
a mudri stišavaju srdžbu.

9 Kad se mudrac parbi s bezumnikom,
il’ se srdio, il’ se smijao, svejednako mira nema.

10 Krvopije mrze poštenoga,
a pravednici mu se za život brinu.

11 Bezumnik izlijeva sav svoj gnjev,
a mudrac susteže svoju srdžbu.

12 Ako vladalac posluša riječ lažljivu,
sve mu sluge postaju opake.

13 Siromah se i gulikoža susreću:
Jahve obojici prosvjetljuje oči.

14 Kralj koji sudi siromasima po istini
ima prijestolje čvrsto dovijeka.

15 Šiba i ukor podaruju mudrost,
a razuzdan mladić sramoti majku svoju.

16 Kad se množe opaki, množi se i grijeh,
ali pravednici promatraju propast njihovu.

17 Ukori sina svoga, i zadovoljit će te
i dati radost duši tvojoj.

18 Kad objave nema, narod se razuzda,
a blago onome tko se drži Zakona!

19 Samim se riječima sluga ne popravlja,
jer se ne pokorava iako umom shvaća.

20 Jesi li vidio čovjeka brza na riječima?
I bezumnik ima više nade nego on.

21 Tko mazi slugu svoga od djetinjstva,
bit će mu poslije neposlušan.

22 Gnjevljiv čovjek zameće svađu,
a nasilan čovjek počini mnoge grijehe.

23 Oholost ponizuje čovjeka,
a ponizan duhom postiže časti.

24 Tko s lupežom plijen dijeli, mrzi sebe samog:
čuje proklinjanje i ništa ne otkriva.

25 Strah čovjeku postavlja zamku,
a tko se uzda u Jahvu, nalazi okrilje.

26 Mnogi traže milost vladaočevu,
ali Jahve dijeli pravdu svakome.

27 Nepravednik je mrzak pravednicima,
a pravednik je mrzak opakima.