1 Kraljevo je srce u ruci Jahve kao voda tekućica; vodi ga kuda god hoće.

2 Svaki je put čovjeku pravedan u vlastitim očima,
a Jahve ispituje srca.

3 Da se vrši pravda i čini pravo,
draže je Jahvi nego žrtva.

4 Ponosite oči i oholo srce,
i svjetiljka opakih – to je grijeh.

5 Namisli marljivoga samo su na korist,
a nagloga samo na siromaštvo.

6 Blago stečeno jezikom lažljivim
nestalna je ispraznost onih koji traže smrt.

7 Opake će odnijeti nasilje njihovo,
jer ne žele činiti pravice.

8 Zapleten je put zločinca,
a pravo je djelo čista čovjeka.

9 Bolje je živjeti pod rubom krova
nego u zajedničkoj kući sa ženom svadljivom.

10 Duša opakoga želi zlo:
u njega nema samilosti ni za bližnjega.

11 Kad se podsmjevač kazni, neiskusan postaje mudar,
a mudri iz pouke crpe znanje.

12 Na kuću opakoga pazi Svepravedni
i opake strovaljuje u nesreću.

13 Tko zatvori uho svoje pred vikom siromaha,
i sam će vikati, ali ga neće nitko uslišati.

14 Potajan dar utišava srdžbu,
a poklon ispod ruke i žestoku jarost.

15 Sud pravičan radost je pravedniku,
a užas zločincima.

16 Čovjek koji skreće s puta razbora
počivat će u zboru mrtvačkom.

17 Tko ljubi veselje, postaje siromah,
i tko ljubi vino i mirisno ulje, ne obogati se.

18 Opak čovjek otkup je za pravednika,
i bezbožnik stupa na mjesto pravednog.

19 Bolje je živjeti u pustinji
nego sa ženom svadljivom i gnjevljivom.

20 Krasno je blago i ulje u stanu mudroga,
a bezuman ih čovjek rasipa.

21 Tko teži za pravdom i dobrohotnošću,
nalazi život i čast.

22 Mudrac nadvladava i grad pun ratnika
i krši silu u koju su se uzdali.

23 Tko čuva usta i jezik svoj,
čuva sebe od nevolje.

24 Drzovitom i oholici ime je »podsmjevač«;
on sve radi s prekomjernom drskošću.

25 Lijenčinu ubija želja njegova,
jer mu ruke bježe od posla.

26 Opak po cio dan živo želi,
a pravednik daje i ne škrtari.

27 Mrska je žrtva opakih,
osobito kad se požudno prinosi.

28 Lažljiv svjedok propada,
a čovjek koji sluša, opet će govoriti.

29 Opaki pokazuju drsko lice,
a poštenjak učvršćuje put svoj.

30 Nema mudrosti i nema razuma
i nema savjeta protiv Jahve.

31 Konj se oprema za dan boja,
ali Jahve daje pobjedu.