1

Zaštita od loša društva

Sine moj, ako primiš moje riječi i pohraniš u sebi moje zapovijedi,
2 i uhom svojim osluhneš mudrost
i obratiš svoje srce razboru;
3 jest, ako prizoveš razum
i zavapiš za razborom;
4 ako ga potražiš kao srebro
i tragaš za njim kao za skrivenim blagom –
5 tada ćeš shvatiti strah Gospodnji
i naći ćeš Božje znanje.
6 Jer Jahve daje mudrost,
iz njegovih usta dolazi znanje i razboritost.
7 On pravednicima pruža svoju pomoć,
štit je onih koji hode u bezazlenosti.
8 Jer on štiti staze pravde
i čuva pute svojih pobožnika.
9 Tada ćeš shvatiti pravdu, pravicu, pravednost
i sve staze dobra,
10 jer će mudrost ući u tvoje srce
i spoznaja će obradovati tvoju dušu.
11 Oprez će paziti na te
i razboritost će te čuvati:
12 da te izbavi od zla puta,
od varava čovjeka,
13 od onih koji ostavljaju staze poštenja
te idu mračnim putovima;
14 koji se vesele čineći zlo
i likuju u opačinama zloće;
15 kojih su staze krive
i koji su opaki na svojim putovima;
16 da te izbavi od preljubnice
i od tuđinke koja laska riječima;
17 koja ostavlja prijatelja svoje mladosti
i zaboravlja zavjet svoga Boga
18 jer joj kuća tone u smrt
i njezini putovi vode mrtvima.
19 Tko god zalazi k njoj ne vraća se nikad
i ne nalazi više putove života.

20 Zato idi putem čestitih
i drži se staza pravedničkih!
21 Jer samo će pravedni nastavati zemlju
i bezazleni će ostati na njoj.
22 A opake će zbrisati sa zemlje
i bogohulnike iščupati iz nje.