1

Neoprezno jamstvo

Sine moj, kad jamčiš bližnjemu svojem i daš svoju ruku drugome,
2 vezao si se vlastitim usnama,
uhvatio se riječima svojih usta;
3 učini onda ovo, sine moj: oslobodi se!
jer si dopao u ruke bližnjemu svojemu;
idi, baci se preda nj i salijeći bližnjega svoga.
4 Ne daj sna svojim očima
ni drijema svojim vjeđama;
5 otmi se kao gazela iz mreže
i kao ptica iz ruku ptičaru.
6

Lijenčina i mrav

Idi k mravu, lijenčino,
promatraj njegove pute i budi mudar:
7 on nema vođe,
nadzornika, ni nadstojnika,
8 ljeti se sebi brine za hranu
i prikuplja jelo u doba žetve.
9 A ti, dokle ćeš, lijenčino, spavati?
Kad ćeš se dići oda sna svoga?
10 Još malo odspavaj, još malo odrijemaj,
još malo podvij ruke za počinak
11 i doći će tvoje siromaštvo kao skitač
i tvoja oskudica kao oružanik.
12

Nevaljalac

Nevaljalac i opak čovjek
hodi s lažljivim ustima;
13 namiguje očima, lupka nogama,
pokazuje prstima;
14 prijevare su mu u srcu,
snuje zlo u svako doba, zameće svađe.
15 Zato će mu iznenada doći propast,
i učas će se slomiti i neće mu biti lijeka.
16

Sedam gnusoba

Šest je stvari koje Gospod mrzi,
a sedam ih je gnusoba njegovu biću:
17 ohole oči, lažljiv jezik,
ruke koje prolijevaju krv nevinu,
18 srce koje smišlja grešne misli,
noge koje hitaju na zlo,
19 lažan svjedok koji širi laži
i čovjek koji zameće svađe među braćom.
20

Očinske opomene

Sine moj, čuvaj zapovijedi oca svoga
i ne odbacuj nauka matere svoje.
21 Priveži ih sebi na srce zauvijek,
ovij ih oko svoga grla;
22 da te vode kada hodiš, da te čuvaju kada spavaš
i da te razgovaraju kad se probudiš.

23 Jer je zapovijed svjetiljka, pouka je svjetlost,
opomene stege put su života;
24 da te čuvaju od zle žene,
od laskava jezika tuđinke.
25 Ne poželi u svom srcu njezine ljepote
i ne daj da te osvoji trepavicama svojim,
26 jer bludnici dostaje i komad kruha,
dok preljubnica lovi dragocjeni život.
27 Može li tko nositi oganj u njedrima
a da mu se odjeća ne upali?
28 Može li tko hoditi po živom ugljevlju
a svojih nogu da ne ožeže?
29 Tako biva onomu tko ide k ženi svoga bližnjega:
neće ostati bez kazne tko god se nje dotakne.
30 Ne sramote li lupeža sve ako je krao
da gladan utoli glad:
31 uhvaćen, on sedmerostruko vraća
i plaća svim imanjem kuće svoje.
32 Nerazuman je, dakle, tko se upušta s preljubnicom:
dušu svoju gubi koji tako čini.
33 Bruke i sramote dopada
i rug mu se nikad ne briše.
34 Jer bijesna je ljubomornost u muža:
on ne zna za milost u osvetni dan;
35 ne pristaje ni na kakav otkup
i ne prima ma kolike mu darove dao.