1 Dobro je ime bolje od velika bogatstva,
i bolja je naklonost od srebra i zlata.

2 Bogataš se i siromah sreću:
obojicu ih Jahve stvori.

3 Pametan čovjek vidi zlo i skrije se,
a glupaci idu bezbrižno i trpe kaznu.

4 Nagrada je poniznosti strah Gospodnji,
bogatstvo, čast i život.

5 Trnje i zamke su na putu varalici:
tko čuva život svoj, daleko je od oboga.

6 Upućuj dijete prema njegovu putu,
pa kad i ostari, neće odstupiti od njega.

7 Bogataš vlada nad siromasima,
a dužnik je sluga vjerovniku.

8 Tko sije nepravdu, žanje nesreću,
i šiba njegova gnjeva udarit će njega samog.

9 Milostivo se oko blagoslivlje,
jer daje od svog kruha siromahu.

10 Otjeraj podsmjevača i prestat će svađe
i nestat će nesloga i pogrda.

11 Jahve ljubi čisto srce,
i tko je ljubaznih usana, kralj mu je prijatelj.

12 Pogled Jahvin čuva znanje,
Jahve pomućuje riječi bezbožnika.

13 Lijenčina veli: »Lav je vani,
nasred trga poginuo bih.«

14 Duboka jama usta su preljubnice,
i na koga se Jahve srdi, pada onamo.

15 Ludost prianja uza srce djetinje:
šiba pouke otklanja je od njega.

16 Tko tlači siromaha, taj mu koristi;
tko daje bogatašu, samo mu šteti.
17

III. ZBIRKA IZREKA MUDRACA

Riječi mudracâ:
Prigni uho svoje i čuj riječi moje
i upravi svoje srce mojem znanju,
18 jer milina je ako ih čuvaš u nutrini svojoj,
i kad ti budu sve spremne na usnama tvojim.
19 Da bi uzdanje tvoje bilo u Jahvi,
upućujem danas i tebe.

20 Napisah ti trideset
što savjeta što pouka,

21 da te poučim riječima istine
da uzmogneš pouzdanim riječima odgovoriti onomu tko te zapita.

22 Nemoj pljačkati siromaha zato što je siromah
i ne gazi ubogoga na sudu.
23 Jer će Jahve parbiti parbu njihovu,
i otet će život onima koji ga njima otimlju.

24 Ne druži se sa srditim
i ne idi s čovjekom jedljivim
25 da se ne bi privikao na staze njegove
i namjestio zamku duši svojoj.

26 Ne budi među onima koji daju ruku,
koji jamče za dugove:
27 ako nemaš čime nadoknaditi,
zašto da ti oduzmu i postelju ispod tebe?

28 Ne pomiči prastare međe
koju su postavili oci tvoji.

29 Jesi li vidio čovjeka vična poslu svom:
takav ima pristup kraljevima i ne služi prostacima.