1

Ne sudite!

(Lk 6, 37–38, 41–42)
»Ne sudite da ne budete suđeni!
2 Jer sudom kojim sudite bit ćete suđeni. I mjerom kojom mjerite mjerit će vam se. 3 Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? 4 Ili kako možeš reći bratu svomu: ‘De da ti izvadim trun iz oka’, a eto brvna u oku tvom? 5 Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun iz oka bratova!«
6

Ne obeščašćujte svetinje!

»Ne dajte svetinje psima! Niti svoga biserja bacajte pred svinje da ga ne pogaze nogama pa se okrenu i rastrgaju vas.«
7

Uspješnost molitve

(Lk 11, 9–13)
»Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!
8 Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se. 9 Ta ima li koga među vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao? 10 Ili ako ribu zaište, zar će mu zmiju dati? 11 Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!«
12

Zlatno pravilo

»Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.«
13

Dva puta

(Lk 13, 24)
»Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu.
14 O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!«
15

Lažni proroci

(Lk 6, 43–44)
»Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi.
16 Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve? 17 Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim. 18 Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova. 19 Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe se i u oganj baca. 20 Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.«
21

Pravi učenici

(Lk 13, 25–27)
»Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima.
22 Mnogi će me u onaj dan pitati: ‘Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?’ 23 Tada ću im kazati: ‘Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!’«
24

Kuća na stijeni i kuća na pijesku.
Zaključak besjede na gori

(Lk 6, 47–49)
»Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni.
25 Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer – utemeljena je na stijeni.«
26 »Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku. 27 Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika.«
28 Kad Isus završi te svoje besjede, mnoštvo osta zaneseno njegovim naukom. 29 Ta učio ih kao onaj koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci.