1

VI. SKORA BUDUĆNOST NOVOGA BOŽJEG SVIJETA

1. PRIPOVJEDNI DIO

Nerazrješivost ženidbe

(Mk 10, 1–12)
Kad Isus završi te besjede, ode iz Galileje i dođe u judejski kraj s onu stranu Jordana.
2 Za njim je išao silan svijet. Ondje ih izliječi.
3 Pristupe mu tada farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: »Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?« 4 On odgovori: »Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih 5 i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo? 6 Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.«
7 Kažu mu: »Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i – otpustiti?« 8 Odgovori im: »Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako. 9 A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – pa se oženi drugom, čini preljub.«
10

Dragovoljna uzdržljivost

Kažu mu učenici: »Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.«
11 A on im reče: »Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano. 12 Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.«
13

Isus i djeca

(Mk 10, 13–16; Lk 18, 15–17)
Tada mu doniješe dječicu da na njih stavi ruke i pomoli se. A učenici im branili.
14 Nato će im Isus: »Pustite dječicu i ne priječite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!« 15 I položi ruke na njih pa krene odande.
16

Bogati mladić

(Mk 10, 17–22; Lk 18, 18–23)
I gle, pristupi mu netko i reče: »Učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni?«
17 A on mu reče: »Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovijedi.« 18 Upita ga: »Koje?« A Isus reče:
»Ne ubij!
Ne čini preljuba!
Ne ukradi!
Ne svjedoči lažno!
19 Poštuj oca i majku!
I ljubi svoga bližnjega
kao sebe samoga!«

20 Kaže mu mladić: »Sve sam to čuvao. Što mi još nedostaje?« 21 Reče mu Isus: »Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.« 22 Na tu riječ ode mladić žalostan jer imaše velik imetak.
23

Opasnost od bogatstva

(Mk 10, 23–26; Lk 18, 24–26)
A Isus reče svojim učenicima: »Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko.
24 Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«
25 Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: »Tko se onda može spasiti?« 26 A Isus upre u njih pogled pa im reče: »Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.«
27

Nagrada Isusovim sljedbenicima

(Mk 10, 27–31; Lk 18, 27–30)
Tada Petar prihvati pa upita: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?«
28 Reče im Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. 29 I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.«
30 »A mnogi prvi bit će posljednji, i posljednji prvi.«