1

2. ESHATOLOŠKA BESJEDA – DOVRŠENJE BOŽJEG DJELA

Uvod

(Mk 13, 1–2; Lk 21, 5–6)
Isus iziđe iz Hrama. Putem mu pristupiše učenici pokazujući mu hramsko zdanje.
2 A on im reče: »Ne vidite li sve ovo? Zaista, kažem vam, ne, neće se ovdje ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen.«
3

Početak nevolja

(Mk 13, 3–13; Lk 21, 7–19)
Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio, pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći: »Reci nam kada će to biti i koji će biti znak tvojega dolaska i svršetka svijeta?«
4 Isus im odgovori: »Pazite da vas tko ne zavede! 5 Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ‘Ja sam Krist!’ I mnoge će zavesti.«
6 »A čut ćete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite, ne uznemirujte se. Doista treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak. 7 Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva; bit će gladi i potresa po raznim mjestima. 8 Ali sve je to samo početak trudova.«
9 »Tada će vas predavati na muke i ubijati vas. I svi će vas narodi zamrziti zbog imena moga. 10 Mnogi će se tada sablazniti, izdavat će jedni druge i mrziti se među sobom. 11 Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge zavesti. 12 Razmahat će se bezakonje i ohladnjeti ljubav mnogih. 13 Ali tko ustraje do svršetka, bit će spašen.«
14 »I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak.«
15

Razorenje Jeruzalema

(Mk 13, 14–23; Lk 21, 20–24)
»Kada dakle vidite da grozota pustoši, po proroštvu Daniela proroka, stoluje na svetome mjestu – tko čita, neka razumije:
16 koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore; 17 tko bude na krovu, neka ne silazi uzeti što iz kuće; 18 i tko bude u polju, neka se ne okreće natrag da uzme haljinu!«
19 »A jao trudnicama i dojiljama u one dane!«
20 »I molite da bijeg vaš ne bude zimi ili subotom, 21 jer tada će biti velika tjeskoba kakve ne bijaše od početka svijeta sve do sada, a neće je ni biti.«
22 »I kad se ne bi skratili dani oni, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih skratit će se dani oni.«
23 »Ako vam tada tko rekne: ‘Gle, evo Krista!’ ili: ‘Eno ga!’ – ne povjerujte! 24 Ustat će, doista, lažni kristi i lažni proroci i iznijeti znamenja velika i čudesa da, bude li moguće, zavedu i izabrane.«
25 »Eto, prorekao sam vam.«
26

Dolazak Sina Čovječjega

(Mk 13, 24–27; Lk 21, 25–28)
»Reknu li vam dakle: ‘Evo, u pustinji je!’, ne izlazite; ‘Evo ga u ložnicama!’, ne vjerujte.
27 Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti i s dolaskom Sina Čovječjega.«
28 »Gdje bude strvine, ondje će se skupljati orlovi.«
29 »A odmah nakon nevolje onih dana sunce će pomrčati
i mjesec neće više svijetljeti

i zvijezde će s neba padati
i sile će se nebeske poljuljati.«


30 »I tada će se pojaviti znak Sina Čovječjega na nebu. I tada će proplakati sva plemena zemlje. I ugledat će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom. 31 I razaslat će anđele svoje s trubljom velikom i sabrat će mu izabranike s četiri vjetra, s jednoga kraja neba do drugoga.«
32

Iznenadnost ovih događaja

(Mk 13, 28–37; Lk 21, 29–33; 17, 26–30. 34–36)
»A od smokve se naučite prispodobi! Kad joj grana već omekša i lišće potjera, znate: blizu je ljeto.
33 Tako i vi kad sve to ugledate, znajte: blizu je, na vratima!«
34 »Zaista, kažem vam, ne, neće uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude. 35 Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti.«
36 »A o onom danu i času nitko ne zna, pa ni anđeli nebeski, ni Sin, nego samo Otac. 37 Kao u dane Noine, tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. 38 Kao što su u dane one – prije potopa – jeli i pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju 39 i ništa nisu ni slutili dok ne dođe potop i sve odnije – tako će biti i dolazak Sina Čovječjega. 40 Dvojica će tada biti u polju: jedan će se uzeti, drugi ostaviti. 41 Dvije će mljeti u mlinu: jedna će se uzeti, druga ostaviti.«
42 »Bdijte dakle jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. 43 A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kradljivac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. 44 Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.«
45

Prispodoba o budnom upravitelju

(Lk 12, 41–48)
»Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme?
46 Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi! 47 Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.«
48 »No rekne li taj zli sluga u srcu: ‘Okasnit će gospodar moj’ 49 pa stane tući sudrugove, jesti i piti s pijanicama, 50 doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti; 51 rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među licemjerima. Ondje će biti plač i škrgut zubî.«