1

Jahve protiv Babilona

Ovako govori Jahve: »Gle, ja podižem protiv Babilona i protiv pučanstva kaldejskog
vjetar zatornički.
2 Poslat ću na Babilon vijače da ga viju
i prorešetaju zemlju njegovu.
Kad ga sa svih strana opkole
u kobni dan,
3 nek’ strijelac luka ne odlaže,
nek’ ne skida oklopa!
Ne štedite mladića njihovih,
svu mu vojsku kleto uništite!
4 Pobijeni će padati po zemlji kaldejskoj,
probodeni po ulicama njegovim.«
5 Ne, Izrael – Judeja – nije udovica
Boga svojega,
Jahve nad vojskama,
iako je zemlja njihova puna krivice
protiv Sveca Izraelova.

6 Bježite iz Babilona,
nek’ svak’ spasi život svoj,
da ne izginete s njegova bezakonja,
jer ovo je vrijeme Jahvine odmazde,
svakom plaća po zasluzi!
7 Babilon bijaše pehar zlatni u ruci Jahvinoj,
pehar koji opi svijet cijeli.
Vinom tim se puci opiše,
i zato se puci obezumiše.
8 Iznenada pade Babilon, razmrskan:
zakukajte nad njim!
Potražite balzama rani njegovoj:
možda će ozdravit’!
9 Liječili smo Babilon, al’ se ne izliječi.
Pustimo ga, vratimo se svaki u svoj kraj!
Jer do neba dopire njegova osuda
i diže se pod oblake.
10 Jahve je iznio pravdu našu!
Hajde da Sionu objavimo
djelo Jahve, Boga našega.

11 Naoštrite strelice,
napunite tobolce!
Jahve potače duh kraljeva medijskih
jer naumi zatrti Babilon,
Jahvina je to osveta,
osveta za Hram njegov.
12 Razvijte stijeg, zidine babilonske!
Pojačajte straže!
Postavite stražare!
Razmjestite zasjede!
Jer Jahve što naumi
to sad izvodi, kako je rekao
protiv Babilona.
13 O, ti što prebivaš na velikim vodama
i bogat blagom svakojakim!
Sad ti svršetak dođe,
kraj tvojoj lakomosti.
14 Životom svojim zakle se Jahve nad vojskama:
»Napunit ću te ljudstvom kao skakavcima,
zaorit će protiv tebe vika bojna.«
15 On snagom svojom stvori zemlju,
mudrošću svojom uspostavi krug zemaljski
i umom svojim razape nebesa.
16 Kad mu glas zaori, huče vode na nebesima,
oblake diže s kraja zemlje:
stvara kiši munje,
vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.
17 Svakom čovjeku pamet stane,
svaki se zlatar zastidi svoga kipa,
jer svi su mu kipovi samo varka,
nema u njima duha.
18 Isprazni su oni, smiješne tvorevine,
propast će u dan kazne.
19 »Jakovljev dio« nije kao oni:
jer on je sve stvorio,
Izrael pleme je baštine njegove.
Jahve nad vojskama ime je njegovo.
20

Malj Jahvin i gora golema

»Ti si mi bio malj,
oružje ratno.
Pomlatih tobom narode,
razmrskah tobom kraljevstva.
21 Pomlatih tobom konja i konjanika,
pomlatih tobom bojna kola i vozača.
22 Pomlatih tobom čovjeka i ženu,
pomlatih tobom starca i dijete.
Pomlatih tobom mladića i djevojku,
pomlatih tobom pastira i stado.
23 Pomlatih tobom ratara i zapregu njegovu,
pomlatih tobom namjesnike i upravljače.
24 Ali na vaše oči sada plaća Babilonu i svim Kaldejcima za sve zlo koje učiniše Sionu« – riječ je Jahvina.

25 »Evo me na te, goro zatornice« –
riječ je Jahvina –
»zatornice svega svijeta!
Zamahnut ću rukom protiv tebe,
svalit ću te s litice,
pretvorit ću te u goru spaljenu.
26 Iz tebe više neće klesati kamen ugaoni
ni kamen temeljac,
bit ćeš vječna pustinja« –
riječ je Jahvina.
27

Ususret kraju

Podignite stijeg u zemlji,
zatrubite u rog među narodima!
Pripremite na nj narode,
sazovite na nj kraljevstva –
Ararat, Mini, Aškenaz!
Postavite protiv njega pozivnike,
nek’ nasrnu konji k’o dlakavi skakavci!
28 Spremite na nj narode,
kraljeve medijske,
vojvode i namjesnike njihove
i svu zemlju kojom vladaju.
29 Zemlja će se tresti, drhtati,
kad se stanu uspinjati k Babilonu
svi naumi Jahvini
da pretvori zemlju babilonsku
u pustinju nenastanjenu.

30 Nebojše babilonske odustaše od borbe,
u utvrdama posjedaše,
nesta sile njihove:
postadoše kao žene.
Spaljeni su domovi njihovi,
polomljeni zasuni na vratima.
31 Teklič tekliča prestiže,
glasnik juri za glasnikom,
da jave kralju babilonskom
da mu je grad sa svih strana zauzet,
32 prijelazi zaposjednuti,
tvrđave ognjem popaljene,
a ratnici prestrašeni.

33 Jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov:
»Kći je babilonska kao gumno
u vrijeme kad se po njem gazi;
još malo, i doći će joj vrijeme žetve.«
34

Jahvina osveta

Izjeo me, satro babilonski kralj,
odgurnuo me kao prazan pladanj,
k’o zmaj me on progutao,
napunio trbušinu,
iz mog me istjerao Edena.
35 »Nasilje i patnje moje na Babilon!«
– govore stanovnici Siona.
»Krv moja na Kaldejce!«
– govori Jeruzalem.

36 Zato ovako govori Jahve:
»Gle, ja ću braniti parnicu tvoju
i krvavo te osvetiti.
Sasušit ću more njegovo
i presahnut ću izvore njegove.
37 Babilon će biti hrpa ruševina,
brlog čagljima,
užas i ruglo,
kraj nenastanjen.
38 Svi zajedno riču k’o lavovi,
zavijaju kao lavići.
39 Kad se ugriju, priredit ću im pijanku,
napojiti ih da se provesele,
da zaspe vječnim snom,
da se više ne probude« –
riječ je Jahvina.
40 »Odvest ću ih k’o janjce na klanje,
kao jarce i ovnove.«
41

Plač nad Babilonom

»Kako li je zauzet,
kako osvojen taj ponos zemlje sve?
Kako li Babilon posta
strašilo narodima?
42 Uzdiglo se more protiv Babilona,
prekrilo ga valovlje njegovo.
43 Gradovi mu pustoš postali,
zemlja suha, pustara:
čovjek u njoj ne stanuje,
niti njom prolazi sin čovječji.«
44

Jahvin pohod na kipove

»Kaznit ću Bela babilonskog,
iz ralja mu otet’ što je progutao.
Neće više k njemu hrliti narodi,
srušit će se babilonske zidine.

45 Izađi iz njega, narode moj!
Nek’ svaki spasi život svoj
od jarosnoga gnjeva Jahvina!
46 Neka vam srce ne klone!
Ne bojte se glasâ što se zemljom šire,
jedne godine ovakvi, druge onakvi,
i što u zemlji vlada nasilje,
te silnik za silnikom ustaje.

47 Jer evo dolaze dani
kada ću kazniti kipove babilonske,
i sva će mu se zemlja postidjeti,
i svi će mu pobijeni ležat’ posred grada.
48 Tada će nad Babilonom klicati
nebo i zemlja i sve što je na njima,
jer će sa sjevera navaliti na grad,
zatornici njegovi« –
riječ je Jahvina!
49 »I Babilon mora pasti
za pobijene Izraelce,
kao što su za Babilon padali
pobijeni po svem svijetu.
50 Vi što umakoste maču,
idite, ne ostajte ovdje.
Spominjite se Jahve u zemlji dalekoj,
i neka vam Jeruzalem bude na srcu:
51 ‘Stidjeli smo se slušajuć’ sramotu,
rumenilo nam prekrilo lice
kad ono tuđinci nahrupiše
u svetište doma Jahvina.’
52 Zato, evo, dolaze dani« –
riječ je Jahvina –
»kad ću kazniti kipove njegove
i po svoj će mu zemlji stenjat’ ranjenici.

53 Da se Babilon popne do neba,
da se utvrdi na visu nedostupnu,
na moju će zapovijed na nj navalit’ pustošnici« –
riječ je Jahvina.
54 Čujte vapaj iz Babilona,
i strašan poraz iz zemlje kaldejske!
55 Jer sâm Jahve pustoši Babilon,
on stišava strašnu buku njegovu:
bučili su vali njegovi k’o vode velike,
razlijegala se huka njihova.
56 Jest, pustošnik dođe na Babilon,
uhvaćeni su ratnici njegovi,
lukovi im polomljeni.
Zaista, Jahve je Bog osvetnik
koji plaća po zasluzi!
57 »Opojit ću mu knezove i mudrace,
vojvode, namjesnike i ratnike:
da zaspe vječnim snom
pa se više ne probude« –
govori Kralj,
ime mu je Jahve nad vojskama.
58

Babilon sravnjen sa zemljom

Ovako govori Jahve nad vojskama:
»Široke zidine babilonske
bit će do temelja razvaljene,
a visoka trava njegova
bit će ognjem spaljena.
Narodi se zalud trudili,
puci se za oganj mučili!«
59

Proročanstvo bačeno u Eufrat

Evo zapovijedi što je prorok Jeremija dade Seraji, sinu Mahsejina sina Nerije, kad je Seraja krenuo u Babilon sa Sidkijom, kraljem judejskim, četvrte godine njegova vladanja. Seraja bijaše veliki komornik.
60 Jeremija je u jednu knjigu bio zapisao svu nesreću koja je morala doći na Babilon – sva ona proroštva napisana protiv Babilona. 61 Jeremija reče Seraji: »Kad dođeš u Babilon, išti prigodu da obznaniš sve ove riječi. 62 I reci: ‘Jahve, ti sam reče da ćeš zatrti ovo mjesto te u njemu ničega više neće biti, ni čovjeka ni živinčeta, nego će postati vječna pustinja.’ 63 Kad pročitaš ovu knjigu, zaveži je za kamen i baci u Eufrat. 64 I reci: ‘Ovako će potonuti Babilon i neće se više podići iz nesreće koju ću na nj svaliti.’«
To su riječi Jeremijine.