1

4. BABILON – BIČ BOŽJI

Riječ upućena Jeremiji o svem narodu judejskom, četvrte godine Jojakima, sina kralja judejskog – to je prve godine Nabukodonozora, kralja babilonskog.
2 Prorok Jeremija navijesti tu riječ svemu narodu Judinu i svim Jeruzalemcima:
3 Od trinaeste godine Jošije, sina Amonova, kralja judejskoga, sve do dana današnjeg, ove dvadeset i tri godine, dolazila mi je riječ Jahvina i ja sam vam jednako govorio, ali me niste slušali. 4 I Jahve je svejednako slao k vama sve sluge svoje, proroke, ali vi niste slušali i niste prignuli uši svoje da čujete. 5 I govorahu vam: »Vratite se svaki sa zla puta svojega i od zlih djela svojih i ostanite u zemlji koju Jahve dade vama i ocima vašim za sva vremena; 6 i ne idite za tuđim bogovima da im služite i da im se klanjate; i ne gnjevite me djelima ruku svojih, pa vam neću ništa nažao učiniti. 7 Ali me niste poslušali« – riječ je Jahvina – »nego me razgnjeviste djelima ruku svojih, na svoju nesreću!«
8 Zato ovako govori Jahve nad vojskama: »Jer niste poslušali mojih riječi, 9 evo, ja ću poslati i podignuti sve narode sa sjevera« – riječ je Jahvina – »i slugu svoga Nabukodonozora, kralja babilonskoga, i dovest ću ih na ovu zemlju i na njene stanovnike i na sve okolne narode; izručit ću ih kletom uništenju i učinit ću ih užasom i ruglom, vječnim razvalinama. 10 I ugušit ću među njima svaki glas radosti i veselja, klicanje zaručnika i zaručnice i klopot žrvnja i svjetlost svjetiljke. 11 Sva će se zemlja pretvoriti u pustoš i pustinju i svi će narodi služiti kralju babilonskom sedamdeset godina. 12 Ali kad se navrši sedamdeset godina, kaznit ću kralja babilonskog i narod onaj« – riječ je Jahvina – »za bezakonje njihovo i zemlju kaldejsku i pretvorit ću ih u vječne razvaline. 13 Dovest ću na tu zemlju sve što sam protiv nje rekao« – sve je to napisano u ovoj knjizi, što prorokova Jeremija za sve narode.
14

II. PROROČANSTVA PROTIV NAROD┬ (početak)

1. UVOD

Viđenje pehara

»I oni će služiti mnogim narodima i velikim kraljevima i platit ću im po njihovim činima i po djelima ruku njihovih.«
15 Ovako mi reče Jahve, Bog Izraelov: »Uzmi ovaj pehar vina iz moje ruke i napoji njime sve narode kojima ću te poslati. 16 Neka piju dok ne zateturaju i dok se ne izbezume zbog mača što ću ga među njih poslati.« 17 I uzeh pehar iz ruke Jahvine i napojih njime sve narode kojima me Jahve bijaše poslao: 18 Jeruzalem i gradove judejske s njihovim kraljevima i knezovima, neka budu razvalina, pustoš, ruglo i prokletstvo, kao što su i danas; 19 faraona, kralja egipatskoga, s njegovim slugama i knezovima i narodom njegovim 20 i svu onu mješavinu naroda: sve kraljeve zemlje Usa, sve kraljeve zemlje filistejske, Aškelon, Gazu, Ekron i ono što ostade od Ašdoda; 21 Edom, Moab i sinove Amonove; 22 sve kraljeve Tira, sve kraljeve Sidona, kraljeve otoka onkraj mora; 23 Dedan, Temu, Buz i sve one ostriženih zàlizâkâ, 24 sve kraljeve Arabije, sve kraljeve mješavine naroda koji obitavaju u pustinji; 25 sve kraljeve Zimrija, sve kraljeve Elama i sve kraljeve Medije; 26 sve kraljeve Sjevera, blize i daleke, jednog za drugim, i sva kraljevstva na licu zemlje. A kralj Šešak pit će poslije njih.
27 »I reci im: Ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Pijte! Opijte se! Bljujte! Padnite da se više ne dignete od mača koji ću pustiti među vas.’ 28 Ako ne bi htjeli uzeti pehar iz tvoje ruke da piju, reci im: Ovako govori Jahve nad vojskama: ‘Morate piti! 29 Jer, evo, ja sam počeo kažnjavati grad koji se zove mojim imenom. A vi zar da prođete bez kazne? Ne, nećete ostati nekažnjeni, jer ću sâm dozvati mač da udari na sve stanovnike zemlje’« – riječ je Jahve nad vojskama. 30 »Ti im, dakle, prorokuj sve riječi ove i reci im: ‘Jahve reče sa visine,
iz svetoga stana grmi glasom,
riče iza glasa protiv pašnjaka svoga,
podvikuje kao oni što grožđe gaze.
Do svih stanovnika zemlje
31 dopire bojni klik – do nakraj svijeta –
jer Jahve se parbi s narodima,
izlazi na sud sa svakim tijelom,
bezbožnike će maču izručiti’ –
riječ je Jahvina.
32 Ovako govori Jahve nad vojskama:
‘Evo, nesreća već zahvaća
narod za narodom;
nevrijeme strašno već se prolama
s krajeva zemlje.’«
33 U onaj dan bit će pobijenih Jahvinih s jednoga kraja svijeta do drugoga. Za njima nitko neće naricati, niti će ih tko pokupiti i sahraniti; ostat će kao gnoj po zemlji.
34 Kukajte, pastiri, i vičite,
valjajte se po prašini, vodiči stada,
jer vam se ispuniše dani za klanje,
popadat ćete k’o ovnovi izabrani.
35 Više nema utočišta pastirima,
niti spasa vodičima stada.
36 Čuj, kako vapiju pastiri,
kako kukaju vodiči stada,
jer Jahve pustoši pašnjak njihov,
37 mirna su pasišta poharana
od jarosna gnjeva Jahvina.
38 Lav ostavlja guštaru
jer će zemlja njihova opustjeti
od mača pustošničkog,
od jarosnog gnjeva Jahvina.