1

Raspra s prorokom Hananijom

Iste godine, u početku kraljevanja Sidkije, kralja judejskoga, četvrte godine, petog mjeseca, Hananija, sin Azurov, prorok rodom iz Gibeona, reče mi u domu Jahvinu pred svim svećenicima i svim narodom:
2 »Ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Skršit ću jaram kralja babilonskoga. 3 Do dvije godine vratit ću na ovo mjesto sve posuđe doma Jahvina koje je Nabukodonozor, kralj babilonski, odavde uzeo i odnio u Babilon. 4 A tako i Jekoniju, sina Jojakimova, kralja judejskoga, i sve izgnanike judejske, koji dospješe u Babilon, također ću vratiti na ovo mjesto’ – riječ je Jahvina – ‘jer ću skršiti jaram kralja babilonskoga.’«
5 Tada prorok Jeremija odgovori proroku Hananiji pred svećenicima i pred svim narodom koji bijahu u domu Jahvinu. 6 Reče prorok Jeremija: »Amen! Učinio Jahve tako! Ispunio Jahve riječi koje si prorokovao i vratio ovamo sve posuđe iz doma Jahvina i sve izgnanike iz Babilona. 7 Ali čujder i ovu riječ koju ću kazati na tvoje uši i na uši svega naroda. 8 Proroci koji su bili prije mene i tebe, odiskona prorokovahu mnogim moćnim zemljama i velikim kraljevstvima rat, glad, kugu. 9 Ali o proroku koji proriče mir možeš istom kad se ispuni njegova proročka riječ znati da ga je zaista Jahve poslao.«
10 Tada prorok Hananija skide jaram s vrata proroka Jeremije i skrši ga. 11 I reče Hananija pred svim narodom: »Ovako govori Jahve: ‘Evo, ovako ću – za dvije godine – skršiti jaram Nabukodonozora, kralja babilonskoga, s vrata svih naroda!’« Tada prorok Jeremija ode svojim putem.
12 A kad prorok Hananija skrši jaram s vrata proroka Jeremije, dođe riječ Jahvina Jeremiji: 13 »Idi i ovako reci Hananiji: Ovako govori Jahve: ‘Ti si skršio drveni jaram, ali ću ja mjesto njega načiniti željezni.’ 14 Jer ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Željezni ću jaram staviti oko vrata svih ovih naroda da ih podvrgnem Nabukodonozoru, kralju babilonskom, i služit će mu, jer ja sam njemu podložio čak i poljsku zvjerad!’«
15 I prorok Jeremija reče proroku Hananiji: »Čuj me dobro, Hananija! Tebe nije poslao Jahve, a ti si u narodu pobudio varave nade. 16 Zato ovako govori Jahve: ‘Gle, brišem te s lica zemlje! Umrijet ćeš još ove godine, jer si propovijedao pobunu protiv Jahve!’«
17 I umrije prorok Hananija te godine u sedmom mjesecu.