1

Još jedno obećanje o obnovi
Jeruzalema i Judeje

Dok je Jeremija bio još zatvoren u tamničkom dvorištu, i drugi mu put dođe riječ Jahvina:
2 »Ovako govori Jahve, koji stvori zemlju, oblikova je i učvrsti – ime mu je Jahve! 3 Zazovi me, i odazvat ću ti se i objavit ću ti velike i nedokučive tajne o kojima ništa ne znaš. 4 Jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov, o kućama ovoga grada i o dvorima kraljeva judejskih, porušenim zbog nasipa i mača, 5 i o onima što zameću borbu s Kaldejcima da napune svoje kuće tjelesima ljudi koje pobih u srdžbi i jarosti svojoj, i odvratih lice svoje od ovoga grada zbog njihove opakosti.
6 Evo, ja ću zaliječiti njihovu ranu, ja ću ih iscijeliti i ozdraviti i pružiti im obilje istinskoga mira. 7 Promijenit ću udes zemlje Judine i Jeruzalema i podići ću ih da budu kao nekoć. 8 Očistit ću ih od svakoga grijeha kojim sagriješiše protiv mene i oprostit ću im sve krivice koje mi skriviše odmetnuvši se od mene. 9 I Jeruzalem će mi biti na radost, na hvalu i čast pred svim narodima svijeta: kad čuju za sve dobro kojim ću ih nadijeliti, divit će se i čuditi svoj onoj sreći i miru što ću im ja dati.«
10 Ovako govori Jahve: »Na ovome mjestu o kojemu vi velite: ‘To je pustinja bez čovjeka i bez živinčeta’ – u gradovima judejskim i po opustošenim ulicama jeruzalemskim opet će se oriti 11 poklici radosti, poklici zaručnika i zaručnice, poklici onih koji će u domu Jahvinu prinositi žrtve zahvalnice pjevajući: ‘Hvalite Jahvu nad vojskama, jer je dobar Jahve – vječna je ljubav njegova!’ Jer ja ću obnoviti zemlju da bude kao nekoć« – riječ je Jahvina.
12 Ovako govori Jahve nad vojskama: »Na ovome mjestu koje je sada pusto, bez čovjeka i bez živinčeta, i u svim gradovima opet će biti pašnjaci za pastire što odmaraju stada svoja. 13 U gradovima Gorja, i u gradovima Šefele, i u gradovima Negeba, u kraju Benjaminovu, u okolici Jeruzalema i u gradovima Judinim opet će prolaziti ovce ispod ruke pastira koji će ih brojiti« – riječ je Jahvina.
14

Ustanova budućnosti

»Evo, dolaze dani« – riječ je Jahvina – »kad ću ispuniti dobro obećanje što ga dadoh domu Izraelovu i domu Judinu:
15 U one dane i u vrijeme ono
podići ću Davidu izdanak pravedni;
on će zemljom vladati po pravu i pravici.
16 U one dane Judeja će biti spašena,
Jeruzalem će živjeti spokojno.
A grad će se zvati:
‘Jahve, Pravda naša.’«
17 Jer ovako govori Jahve: »Nikada Davidu neće nestati potomka koji će sjediti na prijestolju doma Izraelova. 18 I nikada neće levitima i svećenicima nestati potomaka koji će služiti preda mnom i prinositi paljenice, kaditi prinosnice i prikazivati klanice u sve dane.«
19 I dođe riječ Jahvina Jeremiji: 20 Ovako govori Jahve: »Ako možete razvrći savez moj s danom i savez moj s noći, tako da ni dana ni noći više ne bude u pravo vrijeme, 21 moći će se raskinuti i savez moj sa slugom mojim Davidom te više neće imati sina koji bi kraljevao na prijestolju njegovu i s levitima i svećenicima koji mi služe. 22 Kao što se vojska nebeska ne može izbrojiti ni izmjeriti pijesak morski, tako ću umnožiti potomstvo sluge svojega Davida i levite i svećenike koji mi služe.«
23 I dođe riječ Jahvina Jeremiji: 24 »Nisi li opazio što ovi ljudi govore: ‘Jahve je odbacio obadva plemena koja je bio sebi izabrao?’ I s prezirom poriču narod moj kao da mi više nije narod.«
25 Ovako govori Jahve: »Da ne sklopih saveza svojega s danom i noći i da ne postavih zakone nebu i zemlji, 26 mogao bih odbaciti potomstvo Jakova i Davida, sluge svojega, da više ne uzimam potomka njihova za vladara nad potomstvom Abrahamovim, Izakovim i Jakovljevim, kad promijenim udes njihov i kad im se smilujem.«