1

Primjer Rekabovaca

Jahve uputi riječ Jeremiji u dane Jojakima, sina Jošijina, kralja judejskoga:
2 »Idi u zajednicu Rekabovaca, govori s njima i dovedi ih u dom Jahvin, u jednu od dvorana, i daj im vina.« 3 Tada dovedoh Jaazaniju, sina Habasinijina sina Jeremije, njegovu braću i sve sinove njegove i sav dom Rekabovaca 4 i dovedoh ih u dom Jahvin, u dvoranu čovjeka Božjega Ben Johanana, sina Jigdalijina, koja je kraj dvorane kneževske, a nad dvoranom vratara Maaseje, sina Šalumova. 5 Zatim stavih pred sinove doma Rekabova krčage pune vina i čaše te im rekoh: »Pijte vina!«
6 Ali oni odgovoriše: »Ne pijemo vina, jer nam je otac naš Jonadab, sin Rekabov, zapovjedio: ‘Ne smijete nikada piti vina, ni vi ni sinovi vaši. 7 Niti smijete graditi kućâ, niti sijati sjemena ni saditi vinogradâ, niti ih posjedovati, nego provodite sav život pod šatorima, da dugo živite u zemlji gdje kao stranci boravite.’ 8 I mi poslušasmo glas oca Jonadaba, sina Rekabova, u svem što nam je zapovjedio: da nikad vina ne pijemo, ni mi ni žene naše, niti sinovi naši, ni kćeri naše, 9 da ne gradimo kuća, ni da posjedujemo vinograda ni polja zasijanih, 10 da stanujemo pod šatorima i držimo se poslušno svega što nam zapovjedi naš otac Jonadab. 11 Samo kada je Nabukodonozor, kralj babilonski, krenuo protiv ove zemlje, rekosmo: ‘Hajdemo, pođimo u Jeruzalem da izbjegnemo vojsku kaldejsku i vojsku aramejsku!’ I tako sada živimo u Jeruzalemu.«
12 Tada dođe riječ Jahvina Jeremiji: 13 Ovako govori Jahve nad vojskama, kralj Izraelov: »Idi i objavi Judejcima i Jeruzalemcima: ‘Zar nećete primiti nauka moga i poslušati riječi moje?’ – riječ je Jahvina. – 14 ‘Ispunjuju se riječi Jonadaba, sina Rekabova, koji je sinovima svojim zabranio da piju vina, i do dana današnjega nitko ga nije pio, jer oni slušaju riječ svoga oca. A ja sam vam jednako govorio, ali me niste slušali. 15 I slao sam bez prestanka k vama sluge svoje, proroke, da vam propovijedaju: ‘Vratite se svaki sa svoga opakog puta, popravite djela svoja i ne trčite za tuđim bogovima da im služite, pa ćete ostati u zemlji koju dadoh vama i ocima vašim’; ali ne prikloniste uha svojega i ne poslušaste me. 16 Sinovi Jonadaba, sina Rekabova, držahu se zapovijedi koju im dade otac njihov. Ali mene ovaj narod ne sluša.’ 17 Zato govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Evo, navući ću na sve Jeruzalemce sve one nevolje kojima sam im zaprijetio, jer sam im govorio, a oni me ne slušahu, dozivao ih, ali se oni ne odazivahu.’«
18 Zajednici Rekabovaca Jeremija reče: »Ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Jer ste slušali zapovijedi svoga oca Jonadaba i držali se svih naredaba i činili sve što vam je on zapovjedio, 19 zato’ – ovako govori Jahve nad vojskama, kralj Izraelov – ‘Jonadabu, sinu Rekabovu, nikad neće ponestati potomka koji će stajati pred licem mojim u sve dane.’«