1

Velika suša

Riječ Jahvina Jeremiji o velikoj suši:
2 Judeja je tugom obhrvana
i ginu njeni gradovi,
sumorno leže na zemlji,
krik Jeruzalema do neba se vije.
3 Odličnici šalju sluge po vodu:
dolaze do studenaca,
ali vode ne nalaze,
vraćaju se praznih vrčeva,
postiđeni, posramljeni,
pokriše glavu svoju.
4 Zemlja je sva ispucala
jer kiše nema.
Ratari se postidješe,
pokriše glave.
5 Pa i košuta u polju
ostavlja mlado
jer trave nema.
6 Divlji magarci, stojeć’ na goletima,
dašću kao čagalj,
oči im malaksale
jer nema zelenila.
7 Bezakonja naša protiv nas svjedoče,
smiluj se, o Jahve, rad’ imena svoga!
Jer otpadosmo od tebe,
tebi sagriješismo,
8 o nado Izraelova,
spasitelju njegov u danima nevolje!
Zašto si kao stranac u ovoj zemlji,
kao putnik što se uvrati da prenoći?
9 Zašto si kao prestravljen čovjek,
kao junak koji ne može pomoći?
Ta ti si među nama, o Jahve,
mi se tvojim zovemo imenom –
nemoj nas ostaviti!
10 Ovako govori Jahve o narodu ovome: »Jest, oni vole tumarati i ne štede svojih nogu, i zato ih Jahve ne voli.« I sada se spominje bezakonja njihova i kažnjava grijehe njihove. 11 I reče mi Jahve: »Ne traži milosti za ovaj narod. 12 Ako će i postiti, neću uslišiti njihovih vapaja. Ako će i prinijeti paljenicu i prinos, neće mi omiljeti. Jer mačem, glađu i kugom ja ću ih zatrti.«
13 Tada rekoh: »Ah, Jahve Gospode! Eno, proroci im govore: ‘Nećete vidjeti mača, niti će vam biti gladi, nego ću vam dati postojan mir na ovome mjestu.’«
14 A Jahve mi reče: »Laž prorokuju ti proroci u moje ime; niti ih poslah niti im nalog kakav dadoh – ja im i nisam govorio. Oni vam prorokuju lažna viđenja, isprazna gatanja i snove srca svoga.« 15 Zato ovako govori Jahve: »Proroci ti što u moje ime prorokuju, a ja ih nisam poslao, te govore da neće biti ni mača ni gladi u zemlji ovoj, sami će od mača i gladi poginuti. 16 A narod ovaj kojemu prorokuju ležat će po ulicama jeruzalemskim, pokošen mačem i glađu, i neće biti čovjeka da ga pokopa – njih, žene njihove, sinove i kćeri njihove. Tako ću na njih izliti zloću njihovu.«
17 »A ti im reci ovako: ‘Nek’ oči moje suze rone danju i noću,
i neka ne prestanu,
jer je strašno slomljena
djevica, kći naroda moga,
ranom neobično ljutom.
18 Pođem li u polje,
evo mačem pobijenih!
Vratim li se u grad,
evo od gladi iznemoglih!
Čak i proroci i svećenici lutaju po zemlji
i ništa ne znaju.’«
19 Ta zar si Judeju sasvim odbacio?
Zar ti duši omrznu Sion?
Zašto nas tako biješ
te nam više nema lijeka?
Nadasmo se miru, ali dobra nema,
čekasmo vrijeme ozdravljenja, al’ evo užasa!
20 O Jahve, bezbožnost svoju priznajemo,
bezakonje otaca svojih;
doista, tebi sagriješismo!
21 Ne odbaci nas, rad’ imena svoga,
ne sramoti prijesto slave svoje,
spomeni se i nemoj razvrći saveza svog s nama!
22 Zar ispraznost bezbožnika dažda daje?
Ili zar nebesa sama kiše?
Zar ne daješ ti to, Jahve, Bože naš?
Zato se u te uzdamo,
jer ti sve to činiš.