1

Proročanstvo protiv Filistejaca

Riječ koju Jahve uputi proroku Jeremiji o Filistejcima prije nego što faraon osvoji Gazu.
2 Ovako reče Jahve: »Evo, vode se dižu sa sjevera
i kao nabujali brzaci
poplavljuju zemlju i sve što je na njoj,
gradove i sve njihovo pučanstvo.
I ljudi vapiju, i kukaju
svi žitelji zemlje,
3 uz tutanj kopita njegove ždrebadi,
uza štropot kola i tresku točkova.
Oci više ne mare za djecu svoju
jer su im ruke klonule
4 zbog dana što osvanu
da Filistejce istrijebi,
da zatre Tiru i Sidonu
sve do posljednjeg pomagača.
Jer Jahve istrebljuje Filistejce,
i sav ostatak otočja kaftorskog.
5 Gazi će biti obrijana glava,
razoren Aškelon.
A ti, Ašdode, ostače Anakovaca,
dokle će te tuga razdirati?
6 Jao, maču Jahvin,
kad li ćeš se smiriti?
Vrati se u korice,
stani i počini!«
7 Ali kako da se smiri,
kad Jahvina ruka njime zapovijeda:
na Aškelon i na morski žal
on ga isuka.