1

Proročanstvo protiv Amona

O sinovima Amonovim. Ovako govori Jahve: »Izrael nema sinova,
nema nasljednika?
Zašto je Milkom baštinio Gad
i narod se njegov nastanio u njegovim gradovima?

2 Zato, evo, dolaze dani« –
riječ je Jahvina –
»i učinit ću da se zaore ratni krikovi
u Rabi sinova Amonovih,
i ona će biti humak poharani,
i naseobine njene ognjem popaljene.
Tada će Izrael opljačkati svoje pljačkaše« –
govori Jahve.

3 »Plači, Hešbone, jer Ar je opustošen,
zapomažite kćeri rapske.
Opašite kostrijet, tužbalice povedite,
obilazite s urezima.
Jer Milkom mora u izgnanstvo
sa svećenicima i knezovima.
4 Što se dičiš dolinom svojom,
kćeri odmetnice,
koja se uzdaš u bogatstvo svoje i govoriš:
‘Tko se usuđuje ustati protiv mene?’
5 Evo, svaljujem na te Stravu
odasvud uokolo:
bit ćete raspršeni, svak’ na svoju stranu,
i nitko bjegunce neće skupiti.
6 Ali uto ću opet promijeniti udes sinova Amonovih« – riječ je Jahvina.
7

Proročanstvo protiv Edoma

O Edomu.
Ovako govori Jahve nad vojskama: »Zar nema više mudrosti u Temanu,
zar u razumnih nesta svjeta,
zar se izvjetrila mudrost njihova?
8 Bježite, gubite se i duboko se sakrijte,
stanovnici Dedana,
jer Ezavu propast nosim,
vrijeme kazne njegove.
9 Dođu li trgači k tebi,
ni pabirka neće ostaviti;
dođu li kradljivci noćni,
opljačkat će sve što žele.
10 Jer ja sam onaj što će Ezava pretražiti
i skrovišta mu otkriti
da se ne mogne sakriti.
Pleme je njegovo opustošeno:
nema ga više!
Nitko ne kaže:
11 ‘Ostavi siročad svoju, ja ću je prehraniti
i neka se udovice tvoje u me pouzdaju!’«

12 Jer ovako govori Jahve: »Gle, oni koji odista ne bi morali piti čašu, moraju je iskapiti, i zar upravo ti da ostaneš nekažnjen? Ne, ti nećeš ostati nekažnjen, morat ćeš čašu ispiti! 13 Jer samim se sobom zakleh« – riječ je Jahvina: »Bosra će postati ruglo i sramota, pustinja i prokletstvo; a svi njezini gradovi bit će vječne razvaline.«

14 Jahve mi vijest uputi,
glasnik bî poslan k narodima:
»Skupite se! Krenite na nj, krenite!
Ustajte! U boj!
15 Jer, gle, učinit ću te malim među narodima,
prezrenim među ljudima.
16 Strah te tvoj zaveo,
uznositost srca tvoga,
ti koji živiš u pećinama kamenim
i držiš se visova planinskih
te viješ gnijezdo na timoru, k’o orlovi,
odande ću te strovaliti« –
riječ je Jahvina.
17 »Edom će postati pustoš; tko god njime prođe, zaprepastit će se i zviždati zbog svih rana njegovih. 18 Razorit će ga kao Sodomu i Gomoru i susjede njihove« – govori Jahve. »Čovjek ondje neće stanovati, sin čovječji neće u njem boraviti.«

19 »Gle, kao lav on izlazi iz guštare jordanske
na pašnjake vječno zelene.
Ali ću ga učas otjerati
i smjestiti ondje svog izabranika.
Jer tko je meni ravan?
I tko će mene na račun pozvati?
I koji će mi pastir odoljeti?«
20 Zato čujte što je Jahve naumio
učiniti Edomu,
čujte što je nakanio
protiv stanovnika Temana:
i najsitniju jagnjad on će odvući,
i sam njihov pašnjak zgrozit će se nad njima.
21 Od lomljave pada njina zemlja će se potresti,
razlijegat će se vapaj do Crvenog mora!
22 Gle, poput orla on se diže i lebdi,
nad Bosrom širi krila.
U dan onaj srce će junaka edomskih
biti kao srce žene u trudovima.
23

Proročanstvo protiv sirijskih gradova

O Damasku. »Smeteni su Hamat i Arpad
jer zlu vijest čuše.
Srce im se steže od užasa
i smirit se ne može.
24 Obeshrabren je Damask, u bijeg udario,
strah ga spopao,
tjeskoba i bolovi obuzeli ga kao porodilju.
25 Kako? Napušten je slavni grad,
grad radosti moje!
26 Zato će mladići njegovi popadati po trgovima,
svi će ratnici poginuti u onaj dan« –
riječ je Jahve nad vojskama.
27 »Potpalit ću vatrom zidine Damaska:
plamen će proždrijeti dvor Ben-Hadadov.«
28

Proročanstvo protiv arapskih plemena

O Kedaru i kraljevstvima hasorskim koje je potukao Nabukodonozor, kralj babilonski.
Ovako govori Jahve: »Ustajte, na Kedar navalite,
uništite sinove Istoka!
29 Nek’ im se oduzmu šatori i stada,
šatorska krila i sva im oprema!
Neka im se deve odvedu,
i nek’ viču na njih: ‘Strava odasvud!’
30 Bježite glavom bez obzira, duboko se skrijte,
žitelji Hasora« – riječ je Jahvina.
»Jer Nabukodonozor, kralj babilonski,
snuje naum protiv vas,
navalu smišlja:
31 ‘Ustajte, udarite na mirni narod
što živi bez straha’
– riječ je Jahvina –
‘što nema vrata ni zasuna,
što u osami prebiva!
32 Deve njihove bit će plijen,
mnoštvo ovaca otimačina!’
I raspršit ću ih na sve strane,
one ljude obrijanih zalizaka,
i dovest ću odasvud na njih nesreću«
– riječ je Jahvina.
33 »Hasor će postati brlog čagaljski
i pustinja vječna.
Čovjek ondje neće prebivati,
neće se ondje nastaniti sin čovječji.«
34

Proročanstvo protiv Elama

Riječ koju Jahve uputi proroku Jeremiji o Elamu, u početku kraljevanja Sidkije, kralja judejskoga.
35 Ovako govori Jahve nad vojskama: »Lomim, evo, luk Elamov,
srž snage njegove.
36 Četiri ću vjetra dognati na Elam
s četiri kraja neba
i raspršit Elamce u sva četiri vjetra,
i neće biti naroda kamo neće stići bjegunci elamski.
37 Utjerat ću Elamcima strah u kosti
pred njihovim dušmanima.
Pustit ću na njih nesreću,
oganj gnjeva svojega.
Poslat ću mač za njima
dok ne budu sasvim uništeni.
38 I postavit ću u Elamu prijesto svoj
i zatrt ću ondje kralja i sve knezove« – riječ je Jahvina.

39 »Ali ću okrenut’ udes Elama« –
riječ je Jahvina.