1

Razbijeni vrč i prepirka s Pašhurom

Ovako mi reče Jahve: »Idi i kupi vrč glineni. Povedi sa sobom nekoliko starješina narodnih i svećeničkih.
2 Pođi u dolinu Ben Hinom, na ulazu Vrata lončarskih. Ondje proglasi riječi koje ću ti kazati. 3 Reci im: Čujte riječ Jahvinu, kraljevi judejski i stanovnici jeruzalemski. Ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Evo dovodim nesreću na ovo mjesto te će svima koji to čuju u ušima zazujati. 4 Zato što su me ostavili i otuđili ovo mjesto prinoseći kâd tuđim bogovima kojih ne poznavahu oci njihovi ni kraljevi judejski; i zato što su mjesto ovo natopili krvlju nevinih; 5 i zato što pogradiše uzvišice Baalove da mu spaljuju sinove kao žrtve, a to im ja nikada ne naredih niti zapovjedih, niti mi je takvo što na um palo. 6 Stoga, evo, dolaze dani’ – riječ je Jahvina – ‘kad se ovo mjesto neće više zvati Tofet ni dolina Ben Hinom, nego Dolina klanja. 7 Izjalovit ću na ovom mjestu naum Judeje i Jeruzalema i učiniti da svi poginu od neprijateljskog mača, od ruku onih što im rade o glavi. A trupla ću njihova dati za hranu pticama nebeskim i zvijerima poljskim. 8 A grad ću ovaj učiniti ruglom i užasom: svaki koji prođe mimo njega zgrozit će se i zviždati zbog svih nesreća njegovih. 9 I dat ću im da jedu meso sinova i kćeri svojih. Da, svaki će jesti meso bližnjega svoga zbog preteške nevolje kojom će ih pritisnuti njihovi neprijatelji što im rade o glavi.’
10 Razbij vrč pred očima svojih pratilaca 11 i reci im: Ovako govori Jahve nad vojskama: ‘Tako ću razbiti ovaj narod i ovaj grad, kao što se razbija sud lončarski, te se više ne da popraviti.
U Tofetu će se ukapati, jer inače neće biti mjesta za ukapanje.
12 Tako ću postupiti s ovim mjestom’ – riječ je Jahvina – ‘i sa stanovnicima njegovim. I učinit ću grad ovaj sličnim Tofetu. 13 I sve kuće jeruzalemske i kuće kraljeva judejskih bit će onečišćene kao mjesto Tofet: sve kuće kojima se na krovovima kâd prinosi svoj vojsci nebeskoj i lijevaju ljevanice tuđim bogovima.’«
14 Kad se Jeremija vratio iz Tofeta, kamo ga Jahve bijaše poslao da prorokuje, stade u predvorju doma Jahvina te uze govoriti svemu narodu: 15 »Ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Evo, dovest ću na ovaj grad i na sve njegove gradiće sve zlo kojim sam im prijetio, jer ukrutiše vratove svoje ne slušajući riječi mojih.’«