1

Judina bezakonja i kazne

Judin grijeh upisan je željeznom pisaljkom,
urezan dijamantnim vrškom
u pločicu njihova srca
i u rogove njihovih žrtvenika,
2 kao spomen sinovima njihovim
na žrtvenike njihove i ašere njihove
oko zelenog drveća na visokim brežuljcima,
3 na brdima i usred polja.
»Tvoje bogatstvo i sve blago tvoje
pljački ću predati.
Tako ćeš platiti za grijeh svoj
po svoj zemlji.
4 Morat ćeš pustiti baštinu
koju sam tebi poklonio.
Učinit ću te robljem neprijateljâ
u zemlji koju ne poznaješ.
Jer gnjev moj planu ognjem
koji će vječno gorjeti.«
5

Mudre izreke

Ovako govori Jahve:
»Proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka,
i slabo tijelo smatra svojom mišicom,
i čije se srce od Jahve odvraća.
6 Jer on je kao drač u pustinji:
ne osjeća kad je sreća na domaku,
tavori dane u usahloj pustinji,
u zemlji slanoj, nenastanjenoj.
7 Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Jahvu
i kome je Jahve uzdanje.
8 Nalik je na stablo zasađeno uz vodu
što korijenje pušta k potoku:
ne mora se ničeg bojati kad dođe žega,
na njemu uvijek zelenilo ostaje.
U sušnoj godini brigu ne brine,
ne prestaje donositi plod.

9 Podmuklije od svega je srce.
Jedva popravljivo,
tko da ga pronikne?
10 Ja, Jahve, istražujem srca
i ispitujem bubrege,
da bih dao svakom po njegovu vladanju,
prema plodu ruku njegovih.
11 Prepelica što leži na jajima a ne léžê
jest onaj što nepravdom stječe bogatstvo:
usred dana svojih ostavit’ ga mora
i na kraju ostaje luda.«
12

Pouzdanje u Hram i u Jahvu

Slavan prijestol dignut od davnina,
to je naše sveto mjesto.
13 O Jahve, nado Izraela,
svi koji te ostave postidjet će se,
koji se odmetnu od tebe
bit će u prah upisani,
jer ostaviše Izvor žive vode.
14

Osvetnička molitva

Iscijeli me, Jahve, i bit ću zdrav,
spasi me, i bit ću spašen,
jer ti si pjesma moja.
15 Evo ih što mi govore:
»Gdje je riječ Jahvina? Neka se ispuni!«
16 Ta ja se nisam vrzao oko tebe za njihovu nesreću
niti sam želio kobni dan! – ti to znaš,
sve što je izlazilo iz usta mojih
pred tobom je.
17 Ne budi mi na užas,
ti, utočište moje, u dan nesretni.
18 Progonitelji moji nek’ se postide, ne ja,
njih smeti, ne mene.
Na njih dovedi dan nesretni,
zatri ih dvogubim zatorom!
19

Svetkovanje subote

Ovako mi reče Jahve: »Idi i stani na vrata Sinova naroda na koja ulaze i izlaze kraljevi judejski i na sva vrata jeruzalemska.
20 Reci im: Čujte riječ Jahvinu, vi, kraljevi judejski i svi Judejci i Jeruzalemci koji prolazite kroz ova vrata. 21 Ovako govori Jahve: ‘Čuvajte se ako vam je život mio i ne nosite tereta u dan subotnji, i ne unosite ga na vrata jeruzalemska. 22 I ne nosite bremena iz kuće u dan subotnji, i nikakva posla ne radite, nego svetkujte dan subotnji, kao što sam zapovjedio vašim ocima. 23 Oni me ne poslušaše i ne prikloniše uha svojega, nego tvrdovrato ne poslušaše i ne prihvatiše nauka. 24 A vi, ako me poslušate – riječ je Jahvina – i ako ne budete nosili bremena na vrata ovoga grada, nego budete svetkovali dan subotnji, ne radeći nikakva posla, 25 tada će na vrata ovoga grada ulaziti kraljevi koji sjede na prijestolju Davidovu, koji se voze kolima i jašu na konjima, oni i njihovi časnici, Judejci i Jeruzalemci, i ovaj će grad ostati dovijeka. 26 I dolazit će iz gradova judejskih, iz okolice Jeruzalema, iz zemlje Benjaminove i iz Šefele, iz Gorja i iz Negeba, da prinesu paljenice, klanice, prinosnice i kâd i da prinesu žrtvu zahvalnicu u domu Jahvinu. 27 Ali ako me ne poslušate te ne budete svetkovali dan subotnji, i ako budete nosili bremena ulazeći na vrata jeruzalemska u dan subotnji, tada ću potpaliti oganj na vratima njegovim: i plamen će proždrijeti dvore jeruzalemske, i neće se ugasiti.’«