1

Pojas na Eufratu

Ovako mi govori Jahve: »Idi i kupi sebi lanen pojas i opaši bokove. Ali ga u vodu ne umači.«
2 I kupih pojas po riječi Jahvinoj i opasah bokove. 3 I dođe mi drugi put riječ Jahvina: 4 »Uzmi pojas što si ga kupio i njime se opasao, digni se, idi do rijeke Eufrata i sakrij ga ondje u pukotinu pećine.« 5 I odoh i sakrih ga kraj Eufrata, kako mi Jahve zapovjedi. Poslije mnogo dana reče mi Jahve: 6 »Ustaj, idi na Eufrat pa izvuci odande pojas za koji ti zapovjedih da ga ondje sakriješ.« 7 Odoh na Eufrat, izvukoh i uzeh pojas s mjesta gdje ga bijah sakrio, i gle: pojas istrunuo, ne bijaše više nizašto. 8 Tada mi dođe riječ Jahvina: 9 »Ovako govori Jahve: ‘Tako ću uništiti silnu oholost Judeje i Jeruzalema. 10 Narod taj opaki koji ne sluša mojih riječi, nego slijedi okorjelo srce svoje i trči za drugim bogovima da im služi i da im se klanja, postat će kao tvoj pojas koji nije više nizašto. 11 Jer kao što pojas prianja uz bedra čovjekova, tako sam htio da sav dom Izraelov i sav dom Judin prianja uza me’ – riječ je Jahvina – ‘da budu moj narod, moj dobar glas, moj ponos, moja slava i čast. Ali nisu poslušali!’«
12

Razbijeni vinski vrčevi

»Reci tom narodu: ‘Svaki se vrč puni vinom.’ A oni će ti prigovoriti: ‘Zar možda ne znamo da se svaki vrč puni vinom?’
13 Reci im tada: ‘Ovako govori Jahve: Evo, napunit ću pijanošću sve stanovnike ove zemlje, kraljeve što sjede na prijestolju Davidovu, i svećenike, i proroke, i sve Jeruzalemce. 14 I porazbijat ću ih jednog o drugoga, očeve zajedno sa sinovima’ – riječ je Jahvina. ‘Uništit ću ih bez samilosti, bez milosrđa i bez smilovanja.’«
15

Prijetnja izgnanstvom

Poslušajte, dobro čujte, okanite se oholosti:
Jahve sad govori!
16 Dajte slavu Jahvi, Bogu svojemu,
prije nego što se smrkne,
prije nego što se noge vaše spotaknu
po planinama mračnim.
Vi se nadate svjetlosti,
a on će je u mrak pretvoriti,
prometnuti u crnu tamu!
17 Ako ovo ne poslušate,
potajno će mi duša plakati zbog oholosti vaše,
suze će roniti,
oko će mi suze prolijevati,
jer Jahvino stado u izgnanstvo odlazi.
18

Prijetnje Jojakinu

»Reci kralju i kraljici-majci:
‘Sjednite duboko dolje,
jer vijenac slave
pade s vaših glava.
19 Gradovi Negeba zatvoreni su,
i nikoga nema da ih otvori.
Sva je Judeja izgnana,
sasvim izgnana!’«
20

Opomena okorjelom Jeruzalemu

»Podigni oči, Jeruzaleme, i pogledaj
one što nadiru sa sjevera.
Gdje je stado tebi povjereno,
slavne ovce tvoje?
21 Što ćeš reći kada ti se nametnu
kao gospodari tvoji
oni koje si sam naučio
da te kao ljubavnici vode.
Neće li te bolovi spopasti
kao rodilju?
22 Možda ćeš se tad upitati:
‘Zašto me to snašlo?’
Zbog mnoštva bezakonja tvojih otkriše ti skute,
nasilje nad tobom učiniše.
23 Može li Etiopljanin promijeniti kožu svoju?
Ili leopard krzno svoje?
A vi, možete li činiti dobro,
navikli da zlo činite?
24 Zato ću vas raspršiti k’o pljevu
koju raznosi pustinjski vjetar.
25 To je sudba tvoja
i dio tebi odmjeren«
– riječ je Jahvina –
»jer si mene zaboravio
i u laž se uzdao.
26 Sam ću ti halju do lica podići
da se tvoja golotinja vidi.
27 Sve preljube tvoje, tvoje vriskanje
i bestidno tvoje bludničenje,
na humcima, u poljima,
vidio sam tvoje grozote.
Jao tebi, Jeruzaleme! Još se ne očisti
i dokle će to još trajati ...?«