1

Mesijansko proroštvo.
Budući kralj

»Jao pastirima koji upropašćuju i raspršuju ovce paše moje« – riječ je Jahvina.
2 Stoga ovako govori Jahve, Bog Izraelov, protiv pastira koji pasu narod moj: »Vi ste raspršili ovce moje, rastjerali ih, niste se brinuli za njih. Zato ću se ja sada pobrinuti za vas zbog zlodjela vaših« – riječ je Jahvina. 3 »I sam ću skupiti ostatak svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih raspršio i vratiti ih na ispaše njihove: bit će plodne i množit će se. 4 I podići ću im pastire da ih pasu te se ničega više neće bojati ni plašiti, niti će se gubiti« – riječ je Jahvina.
5 »Evo dolaze dani« – riječ je Jahvina –
»podići ću Davidu izdanak pravedni.
On će vladati kao kralj i biti mudar
i činit će pravo i pravicu u zemlji.
6 U njegove će dane Judeja biti spašena
i Izrael će živjeti spokojno.
I evo imena kojim će ga nazivati:
‘Jahve, Pravda naša.’«
7 »Zato, evo, dolaze dani« – riječ je Jahvina – »kad se više neće govoriti: ‘Živoga mi Jahve koji sinove Izraelove izvede iz zemlje egipatske’, 8 nego: ‘Živoga mi Jahve koji potomstvo doma Izraelova izvede i dovede iz zemlje sjeverne i iz svih zemalja kamo ih bijaše prognao, tako da obitavaju u zemlji svojoj.’«
9

Zbirka izreka protiv lažnih proroka

Prorocima. Srce je u meni skrhano,
dršću mi kosti,
sličan sam pijancu,
čovjeku kojim vino ovlada,
pred licem Jahvinim
i njegovim svetim riječima:
10 »Jer zemlja je puna preljubnikâ;
zbog tih se ljudi zemlja u crno zavila,
a ispaše u pustinji sagorješe.
Njihova je trka zloba,
a moć im je nepravda.
11 Da, i prorok i svećenik zlikovci su,
čak i u domu svome nađoh im pakost« –
riječ je Jahvina.
12 »Stog će im se puti prometnuti u tlo klizavo:
u mraku će posrtati i padati.
Jer ja ću na njih svaliti nesreću
u godine kazne njihove« –
riječ je Jahvina.
13 »I u prorokâ Samarije
vidjeh mnoge ludosti:
prorokuju u Baalovo ime
i zavode narod moj izraelski.
14 Ali u proroka jeruzalemskih
vidjeh strahote:
preljub, prijevarne putove,
jačaju ruke zločincima,
te se nitko od zločina svojih ne obraća.
Svi su mi oni kao Sodoma,
a žitelji kao Gomora!«

15 I zato Jahve nad vojskama
ovako govori o prorocima:
»Evo, nahranit ću ih pelinom
i napojiti vodom zatrovanom,
jer od proroka jeruzalemskih
potječe pokvara u svoj zemlji.«
16 Ovako govori Jahve nad vojskama: »Ne slušajte riječî prorokâ:
oni vas obmanjuju,
objavljuju viđenja srca svoga,
a ne što dolazi iz usta Jahvinih;
17 govore onima što preziru riječ Jahvinu:
‘Bit će s vama mir!’
a onima što slijede glas svog srca okorjelog:
‘Nikakvo vas zlo neće snaći!’«
18 Ta tko bijaše na vijećanju Jahvinu, tko je vidio, tko slušao riječ njegovu? Tko ju je shvatio te je može objaviti?
19 Gle, nevrijeme Jahvino:
jarost provaljuje,
razmahuje se vihor silan
i svaljuje na glave bezbožničke.
20 Jahvin se gnjev neće stišati,
dok on ne izvrši i ne ispuni
naume srca svojega.
U dane posljednje jasno ćete to razumjeti.
21 »Ne poslah ti prorokâ,
a ipak trče!
Ne govorih im,
a ipak prorokuju!
22 Jest, da bijahu na mom vijećanju,
moje bi riječi narodu mom obznanili,
i kušali ih svrnuti sa zla puta njihova
i od zlodjela njihovih!
23 Ta, zar sam ja Bog samo iz blizine« – riječ je Jahvina –
»zar iz daljine nisam više Bog?
24 Može li se tko skriti u skrovištima
da ga ja ne vidim?« – riječ je Jahvina.
»Ne ispunjam li ja nebo i zemlju?« –
riječ je Jahvina.
25 »Čuo sam što govore proroci koji prorokuju laži u ime moje i tvrde: ‘Usnio sam! Usnio sam!’ 26 Dokle će među prorocima biti onih koji prorokuju laž i objavljuju prijevaru srca svojega? 27 Misle da će svojim snima što ih jedan drugom pripovijedaju postići da narod moj zaboravi ime moje, kao što već oci njihovi zaboraviše ime moje uz Baala! 28 Prorok koji je usnio san neka samo pripovijeda svoj san, a u koga je riječ moja, neka po istini objavljuje riječ moju!« »Što je zajedničko slami i žitu?«
– riječ je Jahvina.
29 »Nije li riječ moja poput vatre«
– riječ je Jahvina –
»i nije li slična malju što razbija pećinu?«
30 »Evo me stoga protiv proroka« – riječ je Jahvina – »koji jedan drugome kradu moje riječi. 31 Evo me protiv proroka« – riječ je Jahvina – »koji mlate jezikom i proroštva kuju. 32 Evo me protiv proroka« – riječ je Jahvina – »koji prorokuju izmišljene snove i pripovijedajući ih zavode narod moj izmišljotinama svojim i lažima. A ja ih nisam poslao, niti sam im što zapovjedio, niti su narodu ovome od kakve koristi« – riječ je Jahvina.
33 »A ako te ovaj narod, ili prorok, ili svećenik, zapita: ‘Što je breme Jahvino?’, odgovori im: ‘Vi ste breme Jahvino i ja vas odbacujem’« – riječ je Jahvina.
34 »A reče li koji prorok ili svećenik, ili tko iz naroda: ‘Breme Jahvino’, kaznit ću toga čovjeka i dom njegov. 35 Ovako morate govoriti svaki svome bližnjemu i svaki svome bratu: ‘Što je Jahve odgovorio?’ ili ‘Što je Jahve rekao?’ 36 Ali ‘Breme Jahvino’ da više niste spomenuli, jer je breme svakome riječ njegova.« Jer vi iskrivljujete riječi Boga živoga, Jahve nad vojskama, našega Boga! 37 Ovako reci proroku: »Što ti je Jahve odgovorio?« ili »Što je Jahve rekao?« 38 Ali ako kažete »Breme Jahvino«, ovako govori Jahve: »Zato što se služite riječju ‘Breme Jahvino’, premda sam vam poručio da je ne izgovarate, 39 ja ću visoko podići i odbaciti od lica svojega vas i vaš grad što ga dadoh vama i ocima vašim! 40 I svalit ću na vas vječnu sramotu i vječnu porugu koja se neće zaboraviti.«