1 I Jahve se obrati Jobu i reče mu:
2 »Zar će se s Jakim preti još kudilac?
Tužitelj Božji nek’ sam odgovori!«
3 A Job odgovori Jahvi i reče:
4 »Odveć sam malen: što da odgovorim?
Rukom ću svoja zatisnuti usta.
5 Riječ rekoh – neću više započeti;
rekoh dvije – al’ neću nastaviti.«
6

DRUGA BESJEDA

Vlast Božja nad silama zla

Nato Jahve odgovori Jobu iz oluje i reče:
7 »Bokove svoje opaši k’o junak,
ja ću te pitat’, a ti me pouči.
8 Zar bi i moj sud pogaziti htio,
okrivio me da sebe opravdaš?
9 Zar ti mišica snagu Božju ima,
zar glasom grmjet’ možeš poput njega?
10 Ogrni se sjajem i veličanstvom,
dostojanstvom se odjeni i slavom.
11 Plani de bijesom ognja jarosnoga,
pogledom jednim snizi oholnika.
12 Ponositoga pogledaj, slomi ga,
na mjestu satri svakoga zlikovca.
13 U zemlju sve njih zajedno zakopaj,
u mračnu ih pozatvaraj tamnicu.
14 Tada ću i ja tebi odat’ hvalu
što si se svojom desnicom spasio.«

Behemot

15 »A sada, de promotri Behemota!
Travom se hrani poput govečeta,
16 u bedrima je, gle, snaga njegova,
a krepkost mu u mišićju trbušnom.
17 Poput cedra rep podignut ukruti,
sva su mu stegna ispreplele žile.
18 Mjedene cijevi kosti su njegove,
zglobovi mu od željeza kvrge.
19 Prvenac on je Božjega stvaranja;
mačem ga je naoružao tvorac.
20 Gore mu danak u hrani donose
i sve zvijerje što po njima se igra.
21 Pod lotosom on zavaljen počiva,
guštik močvarni i glib kriju ga.
22 Sjenu mu pravi lotosovo lišće,
pod vrbama on hladuje potočnim.
23 Nabuja li rijeka, on ne strahuje:
nimalo njega ne bi zabrinulo
da mu u žvale i sav Jordan jurne.
24 Tko bi za oči uhvatio njega
i tko bi mu nos sulicom probio?«

Levijatan

25 »Zar loviš Levijatana udicom?
Zar ćeš mu jezik zažvalit’ užetom?
26 Zar mu nozdrve trskom probost’ možeš
ili mu kukom probiti vilicu?
27 Hoće li te on preklinjat’ za milost,
hoće li s tobom blago govoriti?
28 I zar će s tobom savez on sklopiti
da sveg života tebi sluga bude?
29 Hoćeš li se s njim k’o s pticom poigrat’
i vezat’ ga da kćeri razveseliš?
30 Hoće li se za nj cjenkati ribari,
među sobom podijelit’ ga trgovci?
31 Možeš li kopljem njemu kožu izbost
ili glavu mu probiti ostima?
32 Podigni de ruku svoju na njega:
za boj se spremi – bit će ti posljednji!