1

KRATKI PREGLED IZLASKA

Uvod

Ovo su postaje Izraelaca što ih prijeđoše kad iziđoše iz zemlje egipatske u svojim četama pod vodstvom Mojsijevim i Aronovim.
2 Na zapovijed Jahvinu Mojsije je bilježio polazne točke njihova putovanja. Ovo su njihove postaje prema njihovim polaznim točkama.
3 Iz Ramsesa krenuše u prvome mjesecu. Bio je petnaesti dan prvoga mjeseca – sutradan poslije Pashe – kad se Izraelci zaputiše uzdignutih pesnica i naočigled sviju Egipćana, 4 dok su Egipćani pokopavali one koje je Jahve između njih pobio, to jest sve prvorođence, i tako nad njihovim božanstvima izvršio pravdu.
5

Od Ramsesa do Sinaja

Krenu dakle Izraelci iz Ramsesa i utabore se u Sukotu.
6 Zatim odu iz Sukota i utabore se u Etamu, baš na rubu pustinje. 7 Pođu iz Etama, a onda okrenu prema Pi Hahirotu, koji se nalazi nasuprot Baal Sefona. Tabore postave pred Migdolom. 8 Krenu od Pi Hahirota i prijeđu posred mora u pustinju. Išli su tri dana pustinjom Etanom, a onda se utabore u Mari. 9 Zatim odu iz Mare i stignu u Elim. U Elimu je bilo dvanaest izvor-voda i sedamdeset palmâ. Tu su se utaborili. 10 Potom krenu iz Elima te se utabore uz Crveno more. 11 A otišavši od Crvenog mora, utabore se u pustinji Sinu. 12 Potom odu iz pustinje Sina i postave tabore u Dofki. 13 Otišavši iz Dofke, utabore se u Alušu. 14 Krenu iz Aluša i utabore se u Refidimu. Tu narod nije imao vode da pije. 15 Odu iz Refidima te se utabore u Sinajskoj pustinji.
16

U pustinji

Krenu iz Sinajske pustinje te se utabore u Kibrot Hataavi.
17 Odu iz Kibrot Hataave te se utabore u Haserotu. 18 Onda odu iz Haserota i utabore se u Ritmi. 19 Krenu iz Ritme i utabore se u Rimon Peresu. 20 Odu iz Rimon Peresa i utabore se u Libni. 21 Iz Libne odu i utabore se u Risi. 22 Odu iz Rise te se utabore u Kehelati. 23 Odu iz Kehelate i utabore se na brdu Šeferu. 24 Odu s brda Šefera i utabore se u Haradi. 25 Odu iz Harade i utabore se u Makhelotu. 26 Odu iz Makhelota te se utabore u Tahatu. 27 Odu iz Tahata i utabore se u Tarahu. 28 Iz Taraha odu i utabore se u Mitki. 29 Odu iz Mitke i utabore se u Hašmoni. 30 Iz Hašmone odu i utabore se u Moserotu. 31 Odu iz Moserota i utabore se u Bene Jaakanu. 32 Odu iz Bene Jaakana i utabore se u Hor Gidgadu. 33 Odu iz Hor Gidgada i utabore se u Jotbati. 34 Odu iz Jotbate i utabore se u Abroni. 35 Iz Abrone odu i utabore se u Esion Geberu. 36 Iz Esion Gebera odu i utabore se u pustinji Sinu, to jest u Kadešu.
37

Od Kadeša do Moaba

Iz Kadeša krenu te se utabore na brdu Horu, na granici zemlje edomske.
38 Na zapovijed Jahvinu svećenik se Aron pope na brdo Hor i tu umre na prvi dan petoga mjeseca, u četrdesetoj godini nakon izlaska Izraelaca iz egipatske zemlje. 39 Aronu je bilo stotinu dvadeset i tri godine kad je preminuo na brdu Horu.
40 Aradski kralj, Kanaanac, koji je živio u kanaanskom kraju Negebu, čuo je o dolasku Izraelaca.
41 S brda Hora odu te se utabore u Salmoni. 42 Odu iz Salmone i utabore se u Punonu. 43 Odu iz Punona i utabore se u Obotu. 44 Odu iz Obota i utabore se na moapskom području u Ije-Abarimu. 45 Odu iz Ije-Abarima i utabore se u Dibon Gadu. 46 Iz Dibon Gada odu i utabore se u Almon Diblatajimu. 47 Iz Almon Diblatajima odu i utabore se na Abarimskim bregovima, pred Nebom. 48 Odu s Abarimskih bregova i utabore se na Moapskim poljanama, uz Jordan, nasuprot Jerihonu; 49 taborovali su uz Jordan od Bet Haješimota sve do Abel Hašitima na Moapskim poljanama.
50

Dužnosti Izraelaca u Kanaanu

Na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, Jahve reče Mojsiju:
51 »Ovako reci Izraelcima: ‘Kad prijeđete preko Jordana u zemlju kanaansku, 52 potjerajte ispred sebe sve stanovnike te zemlje, uništite sve njihove slike; uništite sve njihove salivene kumire i sve njihove uzvišice porušite. 53 Onda zaposjednite zemlju i u njoj se nastanite, jer sam vam je predao da je zaposjednete. 54 Zemlju razdijelite kockom među svoje rodove. Brojnijem povećajte dio, a manjem smanjite. Gdje god kocka padne, bilo za koga, neka je to njegovo, a prema otačkim plemenima dijelite im baštinu. 55 Ako stanovnike zemlje ispred sebe ne potjerate, onda će oni koje od njih na životu ostavite biti trnje u vašim očima i bodljike u vašim bokovima; dosađivat će vam u zemlji u kojoj budete živjeli 56 i postupit ću s vama kako sam mislio postupiti s njima.’«