1

Kadionici

Jahve reče Mojsiju:
2 »Kaži Eleazaru, sinu svećenika Arona, da ukloni kadionike – jer su posvećeni – iz toga zgarišta, a neposvećenu vatru iz njih neka razaspe podalje. 3 Kadionici onih koji su sagriješili i grijehom život pokopali neka se prekuju u pločice za oblaganje žrtvenika. Doneseni su, naime, pred Jahvu, pa su posvećeni. Neka budu opomenom Izraelcima!«
4 Tako svećenik Eleazar uze kadionike od mjedi što su ih prinosili oni koji izgorješe; prekovaše ih u pločice za oblaganje žrtvenika. 5 One su opomena Izraelcima da se nitko nepozvan – nitko tko nije od Aronova potomstva – ne smije približiti da pali tamjan pred Jahvom, kako mu se ne bi dogodilo kao Korahu i njegovoj družini, prema onom što je kazao Jahve po Mojsiju.
6

Narod rogobori – Aron posreduje

Sutradan je sva zajednica rogoborila protiv Mojsija i Arona. »Pobili ste Jahvin narod!« – govorili su.
7 Dok se zajednica skupljala protiv Mojsija i Arona, oni se okrenuše prema Šatoru sastanka, i gle: oblak ga prekri i slava se Jahvina pokaza.
8 Tada Mojsije i Aron odoše pred Šator sastanka. 9 I Jahve reče Mojsiju: 10 »Udaljite se od te zajednice; u tili ću je čas uništiti!«
Oni padoše ničice.
11 Zatim Mojsije reče Aronu: »Uzmi kadionik, stavi u nj vatre sa žrtvenika, metni tamjana, a onda se žuri do zajednice da obaviš nad njom obred pomirenja. Gnjev je Jahvin već izbio i zlo je počelo!«
12 Aron uze što mu je Mojsije rekao te otrča usred zbora, a kad tamo: pomor među narodom već počeo. Stavi tamjana te obavi obred pomirenja nad narodom. 13 Zatim stade između mrtvih i živih i zlo se ustavi. 14 Bilo ih je mrtvih od toga zla četrnaest tisuća i sedam stotina, osim onih koji su poginuli zbog Koraha. 15 Aron se vrati k Mojsiju na ulaz u Šator sastanka; pomor se ustavi.
16

Procvjetao Aronov štap

Jahve reče Mojsiju:
17 »Razloži Izraelcima te od njih uzmi po jedan štap za svaki pradjedovski dom; uzmi od svih njihovih starješina za njihove pradjedovske domove dvanaest štapova. Ime svakoga napiši na njegovu štapu. 18 A kako ima po jedan štap za svakoga starješinu pradjedovskih domova, Aronovo ime napiši na Levijevu štapu. 19 Onda ih pohrani u Šator sastanka pred Svjedočanstvo; ondje gdje se s tobom sastajem. 20 Štap onoga čovjeka koga izaberem propupat će. Tako ću maknuti od sebe rogoborenje Izraelaca kojim prigovaraju vama.«
21 Mojsije tako kaza Izraelcima. Sve njihove starješine dadoše mu štap, po jedan štap za svakoga starješinu – dakle, dvanaest štapova za njihove pradjedovske domove. Među njihovim štapovima bio je i štap Aronov. 22 Mojsije pohrani štapove pred Jahvu u Šatoru svjedočanstva. 23 Kad sutradan Mojsije uđe u Šator svjedočanstva, gle: štap Arona iz doma Levijeva propupao! Potjerala mladica, procvjetao cvijet i sazreli bademi.
24 Tada iznese Mojsije ispred Jahve sve štapove sinovima Izraelovim. Oni ih razgledaše, a onda svatko uze svoj štap.
25 Jahve reče Mojsiju: »Opet stavi Aronov štap pred Svjedočanstvo, neka se čuva za znak buntovnim sinovima. Dokončaj tako njihovo rogoborenje protiv mene da ne izginu.«
26 I učini Mojsije: kako mu je Jahve zapovjedio, tako učini.
27 »Izgibosmo!« – rekoše Izraelci Mojsiju. »Propadosmo! Svi odreda propadosmo! 28 Tko god priđe Jahvinu prebivalištu, umire… Zar ćemo svi izginuti?«