1

Izviđanje obećane zemlje

Jahve reče Mojsiju:
2 »Pošalji ljude, po jednoga čovjeka iz pojedinog pradjedovskog plemena, da izvide kanaansku zemlju, koju dajem Izraelcima. Pošaljite sve njihove glavare!«
3 Na Jahvinu zapovijed Mojsije ih posla iz pustinje Parana. Svi ti ljudi bijahu glavari Izraelaca. 4 A ovo su njihova imena:
Šamua, sin Zakurov, od plemena Rubenova;
5 Šafat, sin Horijev, od plemena Šimunova; 6 Kaleb, sin Jefuneov, od plemena Judina; 7 Jigal, sin Josipov, od plemena Jisakarova; 8 Hošea, sin Nunov, od plemena Efrajimova; 9 Palti, sin Rafuov, od plemena Benjaminova; 10 Gadiel, sin Sodijev, od plemena Zebulunova; 11 Gadi, sin Susijev, od plemena Josipova, od plemena Manašeova; 12 Amiel, sin Gemalijev, od plemena Danova; 13 Setur, sin Mikaelov, od plemena Ašerova; 14 Nahbi, sin Vofsijev, od plemena Naftalijeva; 15 Geuel, sin Makijev, od plemena Gadova.
16 To su imena ljudi koje je Mojsije poslao da izvide zemlju. A Hošeu, sina Nunova, Mojsije prozva Jošuom.
17 Posla ih Mojsije da izvide kanaansku zemlju pa im reče: »Idite gore u Negeb, onda se popnite na brdo. 18 Razgledajte zemlju kakva je. Je li narod koji u njoj živi jak ili slab, malobrojan ili mnogobrojan? 19 Kakva je zemlja u kojoj živi: dobra ili loša? Kakvi su gradovi u kojima borave: otvoreni ili utvrđeni? 20 Kakvo je tlo: plodno ili mršavo? Ima li po njemu drveća ili nema? Odvažni budite i ponesite plodova te zemlje.«
Bilo je upravo vrijeme ranog grožđa.
21 Odu oni gore da izvide zemlju od pustinje Sina do Rehoba, koji je na ulazu u Hamat. 22 Popnu se u Negeb i dođu do Hebrona, gdje su se nalazili Ahiman, Šešaj i Talmaj, Anakovi potomci. – Hebron je osnovan sedam godina prije nego Soan u Egiptu. – 23 Kada stigoše u Dolinu Eškol, odrezaše ondje lozu s grozdom i ponesoše ga, udvoje, na motki; ponesoše i mogranja i smokava. 24 Ono se mjesto prozva Dolina Eškol zbog grozda koji su ondje Izraelci odrezali.
25

Izvještaj uhodâ

Nakon četrdeset dana vrate se iz zemlje koju su izviđali.
26 Odu k Mojsiju i Aronu i svoj izraelskoj zajednici u Kadeš, u Paranskoj pustinji. Podnesu njima i svoj zajednici izvještaj, a onda im pokažu plodove zemlje.
27 Izvijeste ga oni: »Išli smo u zemlju u koju si nas poslao. Zaista njome teče med i mlijeko. Evo njezinih plodova. 28 Ali je jak narod koji u onoj zemlji živi, gradovi su utvrđeni i vrlo veliki. A vidjesmo ondje i potomke Anakove. 29 Amalečani borave u negepskom kraju; Hetiti, Jebusejci i Amorejci žive u brdu; a Kanaanci se nalaze uz more i duž Jordana.«
30 Kaleb ušutka narod oko Mojsija i progovori: »Krenimo ne oklijevajući i zauzmimo je, jer je možemo nadvladati!«
31 Ali ljudi što su s njim išli odvratiše: »Ne možemo ići na onaj narod jer je jači od nas.«
32 I počnu ozloglašivati Izraelcima zemlju koju su izviđali: »Zemlja kroz koju smo prošli da je izvidimo zemlja je što proždire svoje stanovništvo. Sav narod što ga u njoj vidjesmo ljudi su krupna stasa. 33 Vidjesmo ondje i divove – Anakovo potomstvo od divova. Činilo nam se da smo prema njima kao skakavci. Takvi bijasmo i njima.«