1

IX. PODJELA PLIJENA I DIOBA ZEMLJE

Sveti rat protiv Midjanaca

Jahve reče Mojsiju:
2 »Iskali osvetu Izraelaca na Midjancima, a poslije toga pridružit ćeš se svojim precima.«
3 A Mojsije reče narodu: »Opremite ljude između sebe za pohod na Midjance, 4 da na Midjancima izvrše Jahvinu osvetu. Na vojnu opremite po jednu tisuću od svakoga izraelskog plemena!«
5 I tako su iz izraelskih porodica – tisuću po plemenu – za vojnu skupili dvanaest tisuća. 6 Posla ih Mojsije – tisuću po plemenu – na vojnu zajedno s Pinhasom, sinom svećenika Eleazara. On je nosio posvećene stvari i trube.
7 Oni zavojuju na Midjance, kako je Jahve naredio Mojsiju, i pobiju sve muškarce. 8 Među ostalima pobili su i midjanske kraljeve: Evija, Rekema, Sura, Hura i Rebu – pet midjanskih kraljeva. Mačem pogube i Bileama, Beorova sina.
9 Odvedu tada Izraelci u ropstvo midjanske žene s njihovom djecom i svu njihovu stoku, krupnu i sitnu, i zaplijene sve njihovo blago. 10 Ognjem spale sve gradove njihove u kojima su živjeli i sva njihova naselja, 11 a sve njihovo uzmu za plijen i pljačku, i ljude i životinje. 12 Onda u tabor na Moapskim poljanama uz Jordan, nasuprot Jerihonu, dovedu Mojsiju, svećeniku Eleazaru i svoj izraelskoj zajednici zarobljenike, plijen i pljačku.
13 Mojsije, svećenik Eleazar i svi glavari zajednice izađu im ususret izvan tabora. 14 Mojsije se razljuti na zapovjednike vojske, tisućnike i satnike, koji se bijahu vratili s toga bojnog pohoda. 15 Reče im: »Što! Na životu ste ostavili sve ženskinje! 16 A baš su žene, po nagovoru Bileamovu, zavele Izraelce da u Peorovu slučaju istupe protiv Jahve. Tako dođe pomor na Jahvinu zajednicu. 17 Stoga svu mušku djecu pobijte! A ubijte i svaku ženu koja je poznala muškarca! 18 A sve mlade djevojke koje nisu poznale muškarca ostavite na životu za se. 19 Vi pak proboravite izvan tabora sedam dana; svi vi koji ste koga ubili i koji ste se ubijenoga dotakli. Čistite se i vi i vaši zarobljenici trećega i sedmoga dana; 20 očistite svu odjeću, sve mješine, sve od kostrijeti napravljeno i sve drvene predmete.«
21 Zatim svećenik Eleazar progovori borcima koji su se vratili iz boja: »Ovo je odredba koju je izdao Jahve Mojsiju: 22 ‘Zlato, srebro, bakar, gvožđe, mjed i olovo – 23 sve što podnosi vatru – provucite kroz vatru i bit će očišćeno.’ Ipak, neka se očisti i vodom očišćenja. A sve što ne podnosi vatru provucite kroz vodu. 24 Sedmoga dana operite svoju odjeću i bit ćete čisti. Poslije toga možete se vratiti u tabor.«
25

Dijeljenje plijena

Jahve reče Mojsiju:
26 »Ti, svećenik Eleazar i obiteljske starješine zajednice napravite popis ratnoga plijena, ljudstva i stoke, 27 a onda ratni plijen podijeli napola: na borce koji su išli u borbu i na svu ostalu zajednicu. 28 Od boraca koji su išli u borbu ustavi ujam za Jahvu: jednu glavu od svakih pet stotina, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke. 29 Uzmi to od njihove polovice i podaj svećeniku Eleazaru kao podizanicu za Jahvu. 30 A od polovice što zapadne druge Izraelce uzmi po glavu od pedeset, bilo ljudi, bilo krupnog blaga, magaradi ili sitne stoke – od svih životinja – pa ih podaj levitima koji vode brigu o Jahvinu prebivalištu.«
31 Mojsije i svećenik Eleazar učine kako je Jahve naredio Mojsiju. 32 Ratnoga je plijena bilo, osim pljačke što su vojnici napljačkali: šest stotina sedamdeset i pet tisuća grla sitne stoke, 33 sedamdeset i dvije tisuće grla krupne stoke, 34 šezdeset i jedna tisuća magaradi, 35 a ljudskih duša – žena koje nisu poznale muškarca – bijaše u svemu trideset i dvije tisuće.
36 Prema tome, polovica što je dodijeljena onima koji su išli u borbu bila je: tri stotine trideset i sedam tisuća i pet stotina grla sitne stoke; 37 ujam za Jahvu od sitne stoke šest stotina sedamdeset i pet grla; 38 krupne je stoke bilo trideset i šest tisuća grla, a njihov ujam za Jahvu sedamdeset i dva grla; 39 magaradi je bilo trideset tisuća i pet stotina, a njihov ujam za Jahvu šezdeset i jedno. 40 Ljudskih je duša bilo šesnaest tisuća, a njihov ujam za Jahvu trideset i dvije osobe. 41 Ujam predade Mojsije svećeniku Eleazaru za podizanicu Jahvi, kako je Jahve naredio Mojsiju.
42 A od polovice koja je zapala druge Izraelce i koju Mojsije odijeli od one što je pripala ljudima koji su se borili – 43 dakle, polovica što je pripala zajednici iznosila je: trista trideset i sedam tisuća i pet stotina grla sitne stoke, 44 a krupne stoke trideset i šest tisuća grla; 45 magaradi trideset tisuća i pet stotina, 46 a ljudskih duša šesnaest tisuća. 47 Tako, od polovice što je pripala Izraelcima Mojsije ostavi po jedno od pedeset, i od ljudstva i od stoke, te ih predade levitima koji su se brinuli o Jahvinu prebivalištu, kako je Jahve naredio Mojsiju.
48

Žrtveni darovi

Onda pristupiše k Mojsiju vojnički zapovjednici, tisućnici i satnici,
49 i rekoše mu: »Tvoje sluge prebrojile su borce što bijahu pod našim zapovjedništvom i od nas nitko nije izgubljen. 50 Uz to smo donijeli svoje darove Jahvi: narukvica, orukvica, prstenja, naušnica i ogrlica – na kakvu je tko zlatninu već naišao – da se nad nama obavi obred pomirenja pred Jahvom.«
51 Mojsije i svećenik Eleazar prime od njih to zlato, to jest sve te izrađene predmete. 52 Bilo je svega zlata što su kao svoju podizanicu Jahvi donijeli tisućnici i satnici: šesnaest tisuća sedam stotina i pedeset šekela. 53 Svaki je vojnik za se zadržao svoj plijen. 54 Tako Mojsije i svećenik Eleazar uzmu zlato od tisućnika i satnika te ga donesu u Šator sastanka na spomen Izraelcima pred Jahvom.