1 Kad opazi Bileam da je Jahvi drago što on blagoslivlja Izraela, ne htjede više ni ići kao prije u potragu za znamenjima, nego se licem okrenu prema pustari. 2 Bileam podiže oči i vidje Izraela utaborena po njegovim plemenima. Na nj siđe Duh Božji 3 i on poče svoju pjesmu te reče: »Proročanstvo Bileama, sina Beorova,
proročanstvo čovjeka pronicava pogleda,
4 proročanstvo onoga koji riječi Božje sluša,
koji vidi viđenja Svesilnoga,
koji pada i oči mu se otvaraju.
5 Kako su lijepi ti šatori, Jakove,
i stanovi tvoji, Izraele!
6 Kao dolovi što se steru,
kao vrtovi uz obalu rijeke,
kao aloje što ih Jahve posadi,
kao cedri pokraj voda!
7 Iz potomstva junak mu izlazi,
nad mnogim on vlada narodima.
Kralj će njegov nadvisit’ Agaga,
uzdiže se kraljevstvo njegovo.
8 Iz Egipta Bog ga izveo,
on je njemu k’o rozi bivola.
On proždire narode dušmanske,
on njihove kosti drobi.
9 Skupio se, polegao
poput lava, poput lavice:
tko ga podići smije?
Blagoslovljen bio tko te blagoslivlje,
proklet da je tko tebe proklinje!«
10 I usplamtje srdžbom Balak na Bileama i udari rukom o ruku. »Pozvao sam te da prokuneš moje neprijatelje«, reče Balak Bileamu, »a kad tamo, ti ih blagoslovi evo triput! 11 Nosi se odmah u svoj kraj. Bio sam rekao: dostojno ću te počastiti! A eto, Jahve te liši časti.« 12 Nato Bileam odgovori Balaku: »Zar nisam rekao i tvojim glasnicima koje si k meni poslao: 13 ‘Da mi Balak dadne svoju kuću punu srebra i zlata, ne bih mogao prestupiti zapovijed Jahvinu i po svojoj volji činiti bilo dobro, bilo zlo; ono što kaže Jahve, to ću i ja reći’? 14 A sada, kad, evo, odlazim k svome narodu, hajde da ti objavim što će ovaj narod učiniti tvome narodu u budućnosti!« 15 I poče svoju pjesmu i reče: »Proročanstvo Bileama, sina Beorova,
proročanstvo čovjeka pronicava pogleda,
16 proročanstvo onoga koji riječi
Božje sluša,

koji poznaje mudrost Svevišnjega,
koji vidi viđenja Svesilnoga,
koji pada i oči mu se otvaraju.
17 Vidim ga, ali ne sada:
motrim ga, al’ ne iz blizine:
od Jakova zvijezda izlazi,
od Izraela žezlo se diže.
On Moabu razbija bokove
i svu djecu Šetovu zatire!
18 Edom će njegovim postati posjedom,
a Seir zemljom osvojenom.
Razvija snagu svoju Izrael,
19 Jakov vlada nad neprijateljima
i uništava preživjele iz Ira.«
20 Bileam se zagleda u Amaleka te poče svoju pjesmu i reče: »Amalek je prvenac među narodima,
ali vječna propast njegov je svršetak.«
21 Onda se zagleda u Kenijce te poče svoju pjesmu i reče: »Tvrd je stan tvoj, Kajine,
na timoru ti gnijezdo savijeno!
22 Al’ gnijezdo pripada Beoru;
dokle ćeš Ašuru robovati?«
23 Opet poče svoju pjesmu i reče:
»Narodi pomorski sabiru se sa sjevera,
24 a brodovlje od strane Kitima.
Podjarmljuju Ašur, podjarmljuju Heber,
pa i njega će propast stići vječita.«
25 Potom ustade Bileam te se uputi natrag u svoj kraj. A i Balak ode svojim putem.