1 I Bileam reče Balaku: »Ovdje mi načini sedam žrtvenika; ovdje mi pripravi sedam junaca i sedam ovnova.« 2 Balak učini kako je Bileam rekao. A onda Balak i Bileam prinesu po jednoga junca i ovna na svakome žrtveniku. 3 Potom će Bileam Balaku: »Ti stoj kod svoje paljenice, a ja idem ne bih li se sreo s Jahvom, pa što mi očituje, kazat ću ti.« I ode na osamljeno mjesto.
4

Bileamovo proročanstvo

I Bog srete Bileama, koji mu reče: »Sedam sam žrtvenika podigao i prinio na svakome po jednoga junca i ovna.«
5 A Jahve stavi riječi u usta Bileamu te mu zapovjedi: »Vrati se Balaku i ovako govori.«
6 Bileam se vrati k njemu, a on stajaše uza svoju paljenicu i s njim svi knezovi moapski. 7 Tada on poče svoju pjesmu i reče: »Iz Arama dovede me Balak,
kralj Moaba, iz strana istočnih:
‘Dođi, prokuni mi Jakova,
dođi, gromom udri Izraela!’
8 Kako mogu proklinjati
koga Bog ne proklinje?
Kako gromom udarati
koga Jahve ne udara?
9 Jer s vrha hridi ja ga gledam,
s visoka ga motrim brijega.
Gle naroda koji odvojeno živi,
među narode on se ne broji.
10 Prah Jakovljev tko će prebrojiti;
pijesak Izraela tko će izmjeriti?
O, da mi je umrijeti
smrću pravednika!

O, da svršetak moj bude
kao njegov!«

11 »Što mi to uradi?« – reče Balak Bileamu. »Dovedoh te da prokuneš moje neprijatelje, a kad tamo, ti ih blagoslovom obasu!«
12 On odgovori: »Zar mi nije dužnost kazati što mi Jahve stavlja u usta?«
13 »Hajde sa mnom na drugo mjesto, odakle ga možeš svega vidjeti«, zamoli ga Balak. »Odavde mu vidiš samo jedan kraj, a ne vidiš ga svega. Odande mi ga prokuni!«
14 Povede ga zatim na Sede Sofim, na vrh Pisge. Tu sagradi sedam žrtvenika i na svakom žrtveniku prinese po jednoga junca i ovna. 15 Bileam tada rekne Balaku: »Stoj ovdje kraj svoje paljenice, a ja odoh onamo na susret Bogu.«
16 Jahve sretne Bileama; stavi riječi u njegova usta te mu zapovjedi: »Vrati se k Balaku i tako govori!« 17 I vrati se on Balaku, koji stajaše uza svoju paljenicu i s njim moapski knezovi. Balak ga zapita: »Što je Jahve rekao?«
18 Tada Bileam započe svoju pjesmu i reče: »Ustani, Balače, i poslušaj!
Uhom me posluhni, sine Siporov!
19 Bog nije čovjek da bi slagao,
nije sin Adama da bi se kajao.
Zar on kada rekne, a ne učini,
zar obeća, pa ne ispuni?
20 Gle, primih od Boga da blagoslovim,
blagoslovit ću i povuć’ neću blagoslova.
21 U Jakovu nesreće ne nazreh,
nit’ nevolje vidjeh u Izraelu.
Jahve, Bog njegov, s njime je,
poklik kralju u njemu odzvanja.
22 Iz Egipta Bog ga je izveo,
on je njemu k’o rozi bivola.
23 Gatanja nema protiv Jakova
nit’ protiv Izraela vračanja.
I kada budu rekli Jakovu
i Izraelu: ‘Što radi Bog?’
24 gle, ustat će narod k’o lavica,
dići će se poput lava:
leći neće dok plijen ne proguta,
dok ne popije krv pobijenih.«
25 Zatim Balak reče Bileamu: »Nemoj ga ni kletvom kleti, ali ni blagoslovom blagoslivljati.« 26 Bileam odvrati Balaku: »Zar ti nisam rekao: ‘Sve što Jahve kaže, to ću činiti’?«
27 Potom Balak reče Bileamu: »Hajde! Odvest ću te na drugo mjesto. Možda će Bogu biti pravo da mi ga odande prokuneš.« 28 I odvede Balak Bileama na vrh Peora, odakle se pruža vidik na pustaru.
29 »Sagradi mi ovdje sedam žrtvenika«, reče Bileam Balaku. »Nadalje, pripremi mi ovdje sedam junaca i sedam ovnova.«
30 Balak učini kako je Bileam rekao i prinese po jednoga junca i ovna na svakome žrtveniku.