1

Odijelo velikog svećenika i ostalih svećenika

Od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva naprave lijepo izrađeno ruho za službu u svetištu; naprave svetu odjeću Aronu, kako je Jahve naredio Mojsiju.
2

Oplećak

Oplećak naprave od zlata, ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.
3 Skuju zlatne pločice, a onda ih na niti izrežu da ih vještački uvezu u ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan. 4 Za oplećak naprave poramenice koje su bile s njim sastavljene na svoja dva kraja; 5 tkanica što je na njemu stajala bila je napravljena od zlata, ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana kao i on, i u jednome komadu s njim, kako je Jahve naredio Mojsiju. 6 Kamenje oniksa optoče obrubom od zlata. Na njima su, kao što se režu pečati, bila urezana imena Izraelovih sinova. 7 Njih stave na poramenice oplećka da budu spomen-kamenje sinovima Izraelovim, kako je Jahve naredio Mojsiju.
8

Naprsnik

I naprsnik izrade radovima vještaka kao i oplećak: od zlata, ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana.
9 Naprsnik načiniše četverouglast, dvostruk; bio je pedalj dug, pedalj širok, a predvostručen. 10 Umetnu u nj četiri reda dragulja. Prvi red bijaše od rubina, topaza i alema; 11 drugi red od smaragda, safira i ametista; 12 treći red od hijacinta, ahata i leca; 13 a četvrti red od krizolita, oniksa i jaspisa. Sve je bilo zlatom obrubljeno. 14 Na kamenima su bila imena Izraelovih sinova. Na broj ih je bilo dvanaest, kao i njihovih imena. Bila su urezana kao i pečati – svaki kamen s imenom jednoga od dvanaest plemena. 15 Za naprsnik naprave lančiće od čistoga zlata kao zasukane uzice. 16 Naprave zatim dva zlatna okvira i dva zlatna kolutića pa pričvrste oba kolutića za dva gornja ugla naprsnika. 17 Sad privežu ovdje zasukane uzice od zlata za dva kolutića što su bila pričvšćena za uglove naprsnika. 18 Druga dva kraja zasukanih uzica pričvrste za dva okvira. Tako ih povežu za poramenice oplećka sprijeda. 19 Potom načine dva zlatna kolutića pa ih pričvrste za dva kraja naprsnika uz nutarnji rub, okrenut prema oplećku. 20 Još naprave dva zlatna kolutića te ih pričvrste za donji, prednji kraj poramenice oplećka, pokraj mjesta gdje se veže, povrh tkanice oplećka. 21 Svežu kolutiće naprsnika s kolutićima oplećka modrom vrpcom, tako da naprsnik stoji nad tkanicom oplećka i da se s oplećka ne mogne odvojiti, kako je Jahve Mojsiju naredio.
22

Ogrtač

Naprave i ogrtač za oplećak, sav satkan od ljubičastog prediva.
23 U sredini je ogrtača bio prorez kao otvor na oklopu, prorez naokolo opšiven, da se ogrtač ne podere. 24 O donjem rubu ogrtača načine šípke od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. 25 A načine i zvonca od čistog zlata, pa zvonca privežu među šípke; sve naokolo donjeg ruba ogrtača između šipaka: 26 zvonce pa šipak, zvonce pa šipak okolo donjeg ruba ogrtača za vršenje službe, kako je Jahve naredio Mojsiju.
27

Svećeničko odijelo

Zatim od otkanog lana načine košulje Aronu i njegovim sinovima;
28 a naprave i mitru od lana i kape od lana; platnene gaće načine od prepredenog lana. 29 I pasovi su bili od prepredenog lana i od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva, iglama izvezeni, kako je Jahve Mojsiju naredio.
30

Vijenac

Načine i ploču, sveti vijenac, od čistoga zlata i na njoj urežu natpis kako se urezuje na pečatnome prstenu: »Posvećen Jahvi«.
31 Za nju privežu modru vrpcu da je mogu svezati na vrhu mitre, kako je Jahve naredio Mojsiju.
32 Tako su bili završeni svi radovi na Prebivalištu, Šatoru sastanka. Izraelci su sve načinili onako kako je Jahve Mojsiju naredio da načine.
33

Predaja napravljenih stvari Mojsiju

Onda donesu Mojsiju Prebivalište, Šator i sav njegov pribor: njegove kuke, njegove trenice, njegove priječnice, njegove stupove i njegova podnožja;
34 pokrov od učinjenih ovnujskih koža, pokrov od finih koža, zavjesu za zaklon; 35 Kovčeg svjedočanstva s njegovim motkama i Pomirilištem; 36 stol i sav njegov pribor, prinesene hljebove, 37 svijećnjak od čistoga zlata s njegovim svijećama – svijeće već u red stavljene – i sav njegov pribor i ulje za svjetlo; 38 zlatni žrtvenik, ulje za pomazanje, miomirisni tamjan i zavjesu za ulaz Šatora; 39 žrtvenik od mjedi s mjedenom rešetkom; njegove motke i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak; 40 zavjese za dvorište; njihove stupove i njihova podnožja, zavjesu za dvorišni ulaz, njegova užeta i njihove kočiće – sav pribor za službu u Prebivalištu, za Šator sastanka; 41 lijepo izrađeno ruho za službu u svetištu – svetu odjeću za svećenika Arona i odijela za svećeničku službu njegovih sinova. 42 Upravo kako je Jahve Mojsiju naredio, tako su Izraelci sav posao obavili.
43 Mojsije pregleda sve radove i utvrdi da su ih dovršili: kako je Jahve naredio, onako su ih i napravili. I Mojsije ih blagoslovi.