1

6. PODIZANJE SVETIŠTA

Zakon subotnjeg počinka

Mojsije sazva svu zajednicu sinova Izraelovih pa im reče: »Ovo vam je Jahve naložio da činite:
2 Neka se posao obavlja šest dana. Sedmi dan neka vam bude sveti dan, dan potpunog počinka u čast Jahvi. Tko bi radio u taj dan neka se kazni smrću. 3 Na subotnji dan ni vatre ne ložite po svojim stanovima.«
4

Prikupljanje građe

Nadalje Mojsije reče svoj zajednici izraelskoj: »Ovo je Jahve naredio:
5 Među sobom pokupite prinos Jahvi! Tko god je plemenita srca neka Jahvi donese prinos: zlata, srebra i mjedi; 6 ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana; 7 učinjenih ovnujskih koža, onda finih koža, bagremova drva, 8 ulja za svjetlo, mirodija za ulje pomazanja i miomirisni tamjan; 9 oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u oplećak i naprsnik.
10 A svi koji su među vama vješti neka dođu praviti što je Jahve naredio: 11 Prebivalište, njegov šator i pokrov; njegove kuke i trenice, njegove priječnice i stupce; njegova podnožja; 12 njegov Kovčeg i motke; Pomirilište pa zavjesu za zaklon; 13 stol s njegovim motkama i sve njegove potrepštine; prinesene hljebove; 14 svijećnjak za svjetlo, njegov pribor i njegove svijeće, onda ulje za svjetlo; 15 kadioni žrtvenik i njegove motke; ulje za pomazanje i miomirisni tamjan; zastorak na ulazu u Prebivalište; 16 žrtvenik za žrtve paljenice s njegovom rešetkom od mjedi; motke za nj i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak; 17 zastore za dvorište; stupce i njihova podnožja, pa zastor na ulazu u dvorište; 18 kočiće za Prebivalište i kočiće za dvorište s njihovim uzicama; 19 svečano ruho za vršenje službe u svetištu – posvećena odijela za svećenika Arona i odijela za svećeničku službu njegovih sinova.«
20 Nato se sva izraelska zajednica povuče ispred Mojsija. 21 A onda svatko koga je srce vuklo i duša poticala dođe noseći svoj prinos u čast Jahvi za gradnju Šatora sastanka, za svaku službu u njemu i za posvećena odijela. 22 Strčaše se muževi i žene: svi koje je srce vuklo donesoše zapinjača, naušnica, prstenja, narukvica, ogrlica i svakovrsna zlatnog nakita; svi koji bijahu zavjetovali kakvu zlatninu u čast Jahvi. 23 Svi kod kojih se našlo ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, učinjenih ovnujskih koža ili finih koža donesoše svoje. 24 Nadalje, svatko tko je mogao dati kakav dar u srebru ili mjedi donese to kao prinos u čast Jahvi. Svatko u koga se našlo bagremova drva za upotrebu u bilo kojem poslu, donese ga. 25 Sve žene koje su bile vješte prele su svojim rukama i donosile što bijahu oprele: ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. 26 Sve opet žene koje je njihovo srce poticalo zbog njihove vještine prele su kostrijet. 27 Glavari su donosili oniksa i drugoga dragog kamenja za umetanje u oplećak i naprsnik; 28 pa mirodije i ulje za svjetlo, ulje za pomazanje i miomirisni tamjan. 29 I tako Izraelci – svi ljudi i sve žene koje je srce poticalo da pridonesu bilo što poslu koji je Jahve po Mojsiju naredio da se izvrši – donesoše to kao dragovoljan prinos u čast Jahvi.
30

Graditelji Svetišta

Potom reče Mojsije Izraelcima: »Vidite! Jahve je po imenu pozvao Besalela, sina Urijeva, od koljena Hurova a iz plemena Judina.
31 Njega je napunio duhom Božjim, dao mu umješnost, sposobnost i razumijevanje u svim poslovima: 32 da zamišlja nacrte i da radove izvodi od zlata, srebra i mjedi; 33 da reže dragulje za umetanje; da urezuje u drvetu i da umješno radi svaki posao. 34 Njemu i Oholiabu, sinu Ahisamakovu, od plemena Danova, udijeli i sposobnost da poučavaju druge. 35 Obdari ih umještvom u svakom poslu rezbarskom, krojačkom, veziljskom i tkalačkom; oni tkaju tkanine od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana, sposobni su u svakom poslu i vješti u nacrtima.