1

4. UPUTE O SVETIŠTU I BOGOSLUŽJU

Doprinosi za Svetište

Jahve reče Mojsiju:
2 »Reci Izraelcima da me darivaju, a vi primajte darove u moju čast od svakoga koji daje od srca. 3 A primajte ove darove: zlato, srebro i mjed; 4 ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan; 5 učinjene ovnujske kože, pa fine kože; bagremovo drvo; 6 ulje za svjetlo; mirodije za ulje pomazanja i miomirisno kađenje; 7 oniks i drugo drago kamenje koje će se umetnuti u oplećak i naprsnik. 8 Neka mi sagrade svetište da mogu boraviti među njima. 9 Pri gradnji Prebivališta i svega u njemu postupi točno prema uzorku koji ti pokažem.«
10

Šator i njegov namještaj: Kovčeg

»Od bagremova drva neka naprave kovčeg: dva i pol lakta dug, lakat i pol širok i lakat i pol visok.
11 Okuj ga čistim zlatom, okuj ga izvana i iznutra; a oko njega stavi naokolo završni pojas od zlata. 12 Salij za nj četiri zlatna koluta; prikuj ih za četiri njegove noge; dva koluta s jedne strane, a dva s druge. 13 Od bagremova drva napravi i motke te ih u zlato okuj. 14 Onda provuci motke kroz kolutove sa strana kovčega da se na njima kovčeg nosi. 15 Neka motke ostanu u kolutima kovčega; neka se iz njih ne izvlače. 16 Svjedočanstvo koje ću ti predati – u kovčeg položi.«
17

Pomirilište

»Pomirilište napravi također od čistoga zlata. Neka bude dugo dva i pol lakta, a široko lakat i pol.
18 Skuj i dva kerubina od zlata za oba kraja Pomirilišta. 19 Napravi jednoga kerubina za jedan kraj, a drugoga kerubina za drugi kraj. Pričvrsti ih na oba kraja Pomirilišta da s njim sačinjavaju jedan komad. 20 Kerubini neka dignu svoja krila uvis tako da svojim krilima zaklanjaju Pomirilište. Neka budu licem okrenuti jedan prema drugome, ali tako da lica kerubina gledaju u pomirilište. 21 Stavi na Kovčeg Pomirilište, a u Kovčeg položi ploče svjedočanstva što ću ti ih dati. 22 Tu ću se ja s tobom sastajati i ozgo ću ti, iznad Pomirilišta – između ona dva kerubina što su na Kovčegu pločâ svjedočanstva – saopćavati sve zapovijedi namijenjene Izraelcima.«
23

Stol za prinesene kruhove

»Napravi od bagremova drva stol dva lakta dug, lakat širok, a lakat i pol visok.
24 U čisto ga zlato obloži i načini mu naokolo završni pojas od zlata. 25 Naokolo mu načini obrub, podlanicu širok, a onda po obrubu stavi završni pojas od zlata. 26 Nadalje, uspravi mu četiri koluta od zlata pa mu ih pričvrsti na njegova četiri nožna ugla. 27 Neka su kolutovi tik pod obrubom da služe kao kvake motkama za nošenje stola. 28 Motke napravi od bagremova drva i u zlato ih okuj. O njima će se stol nositi. 29 Za nj onda napravi: zdjele, varjače, vrčeve i pehare za izlijevanje prinosa. Načini ih od čistoga zlata. 30 Na stol svagda stavljaj pred moje lice prineseni kruh.«
31

Svijećnjak

»Načini svijećnjak od čistoga zlata. Svijećnjak neka bude skovan. Njegovo podnožje, njegov stalak, njegove čaše, čaške i latice – sve neka bude od jednoga komada.
32 Šest krakova neka mu izbija sa strana: tri kraka s jedne strane stalka, a tri kraka s druge strane stalka. 33 Na jednome kraku neka budu tri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama. Tako za svih šest krakova što budu izbijali iz stalka svijećnjaka. 34 Na samome svijećnjaku neka budu četiri čaše u obliku bademova cvijeta, svaka s čaškom i laticama. 35 Čaška ispod dva kraka, sačinjavajući jedan komad s njime; onda čaška ispod druga dva kraka, od jednoga komada s njime, pa čaška ispod dva posljednja kraka, od jednoga komada s njime. Tako za svih šest krakova što iz stalka budu izbijali. 36 Njihove čaške i njihovi krakovi sačinjavat će jedan komad s njim – sve skovano u jednome komadu od čistoga zlata. 37 Napravi i sedam svjetiljaka za njih. Svjetiljke neka tako budu postavljene da osvjetljuju prostor sprijeda. 38 Usekači i pepeljare za njih neka su od čistoga zlata. 39 Upotrijebi talenat čistoga zlata za svijećnjak i sav njegov pribor. 40 Pazi! Načini ih prema uzorku koji ti je na brdu pokazan.«