1

Graditelji Svetišta

Jahve reče Mojsiju:
2 »Pozvao sam, gledaj, po imenu Besalela, sina Urijeva, od koljena Hurova iz plemena Judina. 3 Napunio sam ga duhom Božjim koji mu je dao umješnost, razumijevanje i sposobnost za svakovrsne poslove: 4 da zamišlja nacrte za radove od zlata, srebra i mjedi; 5 za rezanje dragulja, za umetanje; za rezbarije u drvu i poslove svakakve. 6 Dodao sam još Oholiaba, sina Ahisamakova iz Danova plemena; vještinom sam obdario sve sposobne ljude da mognu napraviti sve što sam ti naredio: 7 Šator sastanka, Kovčeg svjedočanstva, povrh njega Pomirilište i sav namještaj Šatora; 8 stol i sav njegov pribor, čisti svijećnjak sa svim njegovim priborom; 9 kadioni žrtvenik, žrtvenik za žrtve paljenice i njegov pribor, onda umivaonik i njegovo podnožje; 10 odijela za službu, posvećena odijela za svećenika Arona i odijela za njegove sinove, za njihovu svećeničku službu; 11 pa ulje za pomazanje i miomirisni tamjan za svetište. Sve neka načine kako sam ti naredio.«
12

Propis o suboti

Jahve opet reče Mojsiju:
13 »Reci Izraelcima: Subote moje morate održavati, jer subota je znak između mene i vas od naraštaja do naraštaja, da budete svjesni da vas ja, Jahve, posvećujem. 14 Držite, dakle, subotu, jer je ona za vas sveta. Tko je oskvrne neka se pogubi; tko bude u njoj radio ikakav posao neka se odstrani iz svoga naroda. 15 Šest dana neka se vrše poslovi, ali sedmi dan neka bude dan posvemašnjeg odmora, Jahvi posvećen. Tko bi u dan subotnji obavljao kakav posao neka se pogubi. 16 Stoga neka Izraelci drže subotu – svetkujući je od naraštaja do naraštaja – kao vječni savez. 17 Neka je ona znak, zauvijek, između mene i Izraelaca. Ta Jahve je za šest dana sazdao nebo i zemlju, a sedmoga je dana prestao raditi i odahnuo.«
18

Mojsije prima ploče Saveza

Kad Jahve svrši svoj razgovor s Mojsijem na Sinajskom brdu, dade mu dvije ploče svjedočanstva, ploče kamene, ispisane prstom Božjim.