1

4. IZLAZAK IZ EGIPTA

Najava smrti prvorođenaca

»Još ću samo jednom nedaćom udariti faraona i Egipat«, reče Jahve Mojsiju. »Poslije toga pustit će vas odavde. I više: sam će vas odavde potjerati.
2 Kaži svijetu neka svaki čovjek ište od svoga susjeda i svaka žena od svoje susjede srebrnih i zlatnih dragocjenosti.« 3 Jahve učini te Egipćani bijahu naklonjeni narodu. Sam Mojsije postane vrlo uvažen u egipatskoj zemlji, u očima faraonovih službenika i u očima naroda.
4 A onda Mojsije navijesti: »Ovako poručuje Jahve: ‘O ponoći proći ću Egiptom. 5 Svaki će prvorođenac u egipatskoj zemlji umrijeti, od prvorođenca faraonova, koji bi imao sjediti na njegovu prijestolju, do prvorođenca ropkinje koja se nalazi uz mlinski kamen; a uginut će i sve prvine od stoke. 6 U svoj će zemlji egipatskoj nastati veliki jauk, kakva nije bilo niti će kad poslije biti. 7 Među Izraelcima ni pas neće zalajati na živo stvorenje: ni na čovjeka ni na životinju.’ Po tome ćete znati da Jahve luči Izraelca od Egipćanina. 8 Onda će svi ovi tvoji dvorani k meni doći, preda me se baciti i vikati: Nosi se i ti i sav puk koji za tobom ide! Poslije toga ću otići.« I gnjevan ode od faraona.
9 »Neće vas faraon poslušati«, reče Jahve Mojsiju, »a to da bi se umnožila moja znamenja u zemlji egipatskoj.«
10 Mojsije i Aron izveli su sva ta znamenja pred faraonom, ali je Jahve okorio srce faraonu, te tako on nije puštao Izraelaca da odu iz njegove zemlje.