1

Žrtvenik za paljenice

»Načini žrtvenik od bagremova drva, pet lakata dug, pet lakata širok – prava četvorina – i tri lakta visok.
2 Na njegova četiri ugla načini rogove. Neka mu rogovi budu u jednome komadu s njim. I mjeđu ga okuj. 3 Dalje, načini za žrtvenik posude za zgrtanje otpadaka: strugače, kotliće, viljuške i kadionike. Sve potrepštine za žrtvenik načini od mjedi. 4 Onda načini za nj rešetku od mjedi, u obliku mrežice, 5 a na četiri ugla mrežicu ispod izbočine žrtvenika, tako da zahvati do sredine žrtvenika. 6 Napravi zatim motke za žrtvenik, motke od bagremova drva, pa ih mjeđu okuj. 7 Neka se motke provuku kroz kolutove, tako da dođu na obje strane žrtvenika kad se nosi. 8 Načini ga šuplja, od dasaka: kako ti je pokazano na brdu, onako neka je i napravljen.«
9

Dvorište

»Napravi i dvorište Prebivališta. Na južnoj strani napravi zavjese od prepredenog lana, sto lakata u dužinu s te strane.
10 Njihovih dvadeset stupova neka stoji na dvadeset podnožja od mjedi i neka imaju kopče i šipke od srebra. 11 Isto tako za sjevernu stranu načini plahte sto lakata duge. Njihovih dvadeset stupova i dvadeset podnožja od mjedi, ali kopče i šipke neka su od srebra. 12 Širini dvorišta sa zapadne strane trebat će zavjese pedeset lakata duge, sa deset stupova i deset podnožja. 13 Širina dvorišta prema istočnoj strani neka bude pedeset lakata. 14 Nadalje, zavjese s jedne strane vrata neka su petnaest lakata duge, sa svoja tri stupa i njihova tri podnožja. 15 A s druge strane neka su zavjese opet petnaest lakata, sa svoja tri stupa i njihova tri podnožja. 16 Za dvorišni ulaz: vezen zastor od dvadeset lakata, od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana; i sa svoja četiri stupa i njihova četiri podnožja. 17 Svi stupovi naokolo dvorišta neka su povezani srebrnim šipkama. Neka su im kopče od srebra, a podnožja od mjedi. 18 Neka je dvorište u duljinu sto lakata, u širinu pedeset, a u visinu pet lakata. Neka su mu plahte od prepredenog lana, podnožja od mjedi. 19 Sve potrepštine u Prebivalištu za opću upotrebu i svi njegovi kočići, a tako i kočići u dvorištu, neka su od mjedi.«
20

Ulje za svijeće

»Nadalje, naredi Izraelcima da ti za svjetlo donose čistoga ulja od istupanih maslina, tako da svjetlo neprestano gori.
21 Aron i njegovi sinovi neka ga postavljaju u Šator sastanka izvan zavjese što zaklanja Svjedočanstvo da gori pred Jahvom od večeri do jutra. Neka je to neopoziva naredba za izraelske naraštaje.«