1

Kadioni žrtvenik

»Napravi i žrtvenik za paljenje tamjana; napravi ga od bagremova drva.
2 Neka bude lakat dug, lakat širok, u pravokut, i dva lakta visok. Neka mu roščići budu od jednoga komada s njim. 3 Obloži mu u čisto zlato: njegovu gornju plohu, njegove strane naokolo i njegove roščiće. Načini mu zlatan završni pojas naokolo. 4 Načini mu dva zlatna koluta. Pričvrsti mu ih s dviju suprotnih strana ispod završnog pojasa. Kroz njih će se provlačiti motke za nošenje. 5 Motke načini od bagremova drva i zlatom ih obloži. 6 Postavi žrtvenik pred zavjesu što zastire Kovčeg svjedočanstva – nasuprot Pomirilištu nad Svjedočanstvom – gdje ću se ja s tobom sastajati. 7 Neka na njemu Aron pali miomirisni tamjan svako jutro kad priprema svjetla; 8 neka ga Aron opet pali u suton kad svjetla zapaljuje, da to bude svagdašnje kadiono prinošenje pred Jahvom u sve vaše naraštaje. 9 Ne prinosi na njemu ni neposvećenoga tamjana, ni paljenice, ni prinosnice, ni ljevanice! 10 Jednom u godini neka Aron obavi obred pomirenja na njegovim roščićima. Krvlju žrtve koja se prinosi za grijeh, jednom na godinu, neka obavi obred pomirenja za žrtvenik. Tako činite u sve naraštaje. Jer oltar je presveta svetinja Jahvina.«
11

Porez

Nadalje Jahve reče Mojsiju:
12 »Kad budeš pravio popis Izraelaca prilikom novačenja, neka svatko dâ Jahvi otkupninu za se kad se upiše, da ih kakvo zlo ne snađe zbog novačenja. 13 Tko god potpada pod novačenje, ovoliko neka dadne: pola šekela – prema hramskom šekelu, gdje je dvadeset gera u šekelu. To pola šekela neka bude kao prinos Jahvi. 14 Tko god potpada pod novačenje, od dvadeset godina starosti pa naviše, neka dadne prinos Jahvi. 15 Bogataš neka ne plaća više niti siromah manje od pola šekela kad daju prinos Jahvi kao otkup za se. 16 Uzimaj otkupni novac od Izraelaca i određuj ga za potrebe Šatora sastanka. Neka to bude Jahvi na spomen da se sjeća Izraelaca i da im bude milostiv.«
17

Umivaonik

Reče Jahve Mojsiju:
18 »Napravi umivaonik od mjedi i podnožje od mjedi za umivanje. Postavi ga između Šatora sastanka i žrtvenika. Nalij u nj vode 19 pa neka Aron i njegovi sinovi peru svoje ruke i noge vodom iz njega. 20 Kad moradnu ulaziti u Šator sastanka, ili kad se moradnu primicati žrtveniku za službu da spaljuju žrtve u čast Jahvi paljene, neka se vodom operu da ne poginu. 21 Neka operu ruke svoje i noge svoje da izbjegnu smrti: to je trajna naredba Aronu i njegovim potomcima u sve naraštaje.«
22

Ulje za pomazanje

Još reče Jahve Mojsiju:
23 »Nabavi najboljih mirodija: pet stotina šekela smirne samotoka, pola te težine – dvjesta pedeset – mirisavog cimeta, dvjesta pedeset mirisave trstike, 24 pet stotina – prema hramskom šekelu – lovorike i jedan hin maslinova ulja. 25 Od toga napravi posvećeno ulje za pomazanje; da bude smjesa kao da ju je pravio pomastar. Neka to bude posvećeno ulje za pomazanje. 26 Time onda pomaži: Šator sastanka i Kovčeg svjedočanstva; 27 stol i sav njegov pribor; svijećnjak i sav njegov pribor; žrtvenik kadioni; 28 žrtvenik za žrtve paljenice i sav njegov pribor; umivaonik i njegov stalak: 29 posveti ih, i oni će tako postati posvećeni; i što god ih se dotakne, posvećeno će postati. 30 Pomaži Arona i njegove sinove i posveti ih meni za svećenike. 31 Onda kaži Izraelcima ovako: ‘Ovo je moje posvećeno ulje za pomazanje od koljena do koljena. 32 Ne smije se polijevati po tijelu običnoga čovjeka; ne smijete praviti drugoga ovakva sastava! To je posvećeno i neka vam bude sveto! 33 Tko god takvo napravi, ili tko ga stavi na kojeg svjetovnjaka, neka se odstrani od svog naroda!’«
34

Miomirisni kâd

Jahve još reče Mojsiju: »Nabavi mirodija: natafe, šeheleta i helebene. Od tih mirodija i čistoga tamjana,
35 sve u jednakim dijelovima, napravi tamjan za kađenje, smjesu mirodija kakvu pravi pomastar, opranu, čistu, svetu. 36 Od toga nešto smrvi u prah i jedan dio stavi pred Svjedočanstvo, u Šator sastanka, gdje ću se ja s tobom sastajati. Držite tu mirodiju presvetom! 37 A miomiris koji napraviš prema tome sastavu, za svoju upotrebu ne smijete praviti. To drži za svetinju Jahvi! 38 Tko sebi napravi što takvo da mu miriše, neka se iskorijeni iz svoga naroda.«