1

Skakavci

Reče Jahve Mojsiju: »Idi k faraonu. Učinio sam da njemu i njegovim službenicima otvrdne srce da izvedem svoja znamenja među njima;
2 da možeš pripovijedati svome sinu i svome unuku što sam učinio Egipćanima i kakva sam znamenja izvodio među njima, kako biste znali da sam ja Jahve.« 3 Tako Mojsije i Aron odu k faraonu i kažu mu: »Ovako poručuje Jahve, Bog Hebreja: ‘Dokle ćeš odbijati da se preda mnom poniziš? Pusti moj narod da mi iskaže štovanje. 4 Jer ako ne pustiš moga naroda, sutra ću navesti skakavce na tvoju zemlju. 5 Tako će prekriti površinu da se zemlja od njih neće vidjeti. Pojest će ono što vam je iza tuče ostalo; i ogolit će vam sva stabla što po polju rastu. 6 Ispunit će ti sav dvor, kuće tvojih službenika i domove svih ostalih Egipćana – takvo što ne vidješe ni tvoji očevi ni očevi tvojih očeva u ovoj zemlji od svojih vremena do danas.’« Okrene se i ode od faraona. 7 »Dokle će nam ovaj čovjek biti stupica?« – rekoše faraonu njegovi službenici. – »Pusti te ljude neka idu i iskažu štovanje Jahvi, svome Bogu! Zar ne vidiš kako Egipat srlja u propast?«
8 Dovedu Mojsija i Arona natrag k faraonu, a on im reče: »Idite! Iskažite štovanje Jahvi, svome Bogu! A tko će sve ići?« 9 »Svi idemo«, odgovori Mojsije, »i mlado i staro. Odlazimo sa svojim sinovima i svojim kćerima; sa svojom krupnom i sitnom stokom, jer moramo održati svečanost Jahvi.« 10 »Jahve bio s vama isto kao što i ja pustio da s vama pođu i djeca!« – odgovori im. »Očito se vidi da vam nakana nije čista. 11 Nećemo tako! Nego muškarci neka odu i štovanje iskažu Jahvi. To ste i tražili.« I otjeraju ih od faraona.
12 Tada reče Jahve Mojsiju: »Pruži ruku povrh zemlje egipatske da navale skakavci na egipatsku zemlju i pojedu sve bilje što još ostade nakon tuče!« 13 Tako Mojsije podigne svoj štap povrh egipatske zemlje, a Jahve navrati istočni vjetar po zemlji; puhao je toga cijelog dana i cijele noći. A kad je jutro svanulo, vjetar nanio skakavce.
14 Oni se razlete po svoj egipatskoj zemlji i padnu po svim krajevima Egipta u silnoj gustoći: toliko ih mnoštvo nikad prije nije bilo niti će kada biti. 15 Pokriju sve tlo, tako da se od njih zacrnjelo. Pojedu sve bilje u polju i sve plodove sa stabala što su bili ostali iza tuče. Ništa se više nije zelenjelo: ni stabla ni poljska trava u svem Egiptu.
16 Brže-bolje dozva faraon Mojsija i Arona pa im reče: »Sagriješio sam protiv Jahve, vašega Boga, i vas! 17 Oprostite mi uvredu još samo ovaj put i molite Jahvu, Boga svoga, da samo otkloni od mene ovaj smrtonosni bič!« 18 Kad je Mojsije otišao od faraona, zazva Jahvu 19 i Jahve promijeni vjetar u veoma jak zapadnjak, koji pothvati skakavce i odnese prema Crvenome moru. Ni jedan jedini skakavac nije ostao ni u kojem kraju Egipta. 20 Ali je Jahve otvrdnuo srce faraonu i ne pusti on Izraelaca.
21

Tama

»Pruži ruku prema nebu«, rekne Jahve Mojsiju, »pa neka se tmina spusti na egipatsku zemlju, tmina koja će se moći opipati.«
22 Mojsije pruži ruku prema nebu i spusti se gusta tmina na svu zemlju egipatsku: tri je dana trajala. 23 Tri dana nisu ljudi jedan drugoga mogli vidjeti i nitko se sa svoga mjesta nije micao. A u mjestima gdje su Izraelci živjeli sjala svjetlost.
24 Pozva onda faraon Mojsija i reče: »Idi i štovanje iskaži Jahvi! Ali vaša stoka, krupna i sitna, neka ostane ovdje. Vaša djeca neka idu s vama!« 25 »Ti nas sam moraš opskrbiti prinosima i žrtvama paljenicama koje ćemo prinijeti Jahvi, Bogu svojemu«, odgovori Mojsije. 26 »Zato ćemo sa sobom potjerati i svoja stada. Ni papak neće ostati ovdje. Od njih nam valja izabrati za žrtvovanje Jahvi, Bogu našemu, a ne znamo, dok onamo ne stignemo, što moramo Jahvi prinijeti.«
27 Jahve otvrdne faraonu srce i on ne pristane da odu. 28 »Odlazi!« – vikne faraon na Mojsija. »I da mi više na oči ne dolaziš! Onoga dana kad mi se opet pojaviš na oči, zaglavit ćeš!« 29 »Dobro si kazao!« – uzvrati Mojsije. »Lica tvoga više neću vidjeti!«