1 Salomon tada poče graditi dom Jahvi u Jeruzalemu, na Morijskoj gori, ondje gdje je njegov otac David imao viđenje. To je mjesto koje je pripravio David, gumno Jebusejca Ornana. 2 Salomon otpoče gradnju drugoga mjeseca četvrte godine svojega vladanja.
3 Ovo su temelji koje je Salomon postavio za gradnju doma Božjega: šezdeset lakata u duljinu – po staroj mjeri lakta – a u širinu dvadeset lakata. 4 Trijem, koji je bio pred Domom, imao je, po širini ovoga potonjega, u dužinu dvadeset lakata, a visok je bio sto i dvadeset lakata. Obložio ga je iznutra čistim zlatom. 5 Veliku je dvoranu obložio čempresovinom, koju je prekrio čistim zlatom i postavio palme i cvjetne vijence. 6 Optočio je potom dvoranu blistavim draguljima; zlato je bilo zlato parvajimsko. 7 Prekrio je njime dvoranu: grede, pragove, zidove i vratna krila te izrezao kerubine po zidovima.
8 Potom sazda dvoranu Svetinje nad svetinjama. Bila je, prema hramskoj širini, dvadeset lakata duga i dvadeset lakata široka i obloži je sa šest stotina talenata suhog zlata. 9 Za čavle je dao na mjeru pedeset zlatnih šekela. I gornje je odaje obložio zlatom. 10 U dvorani Svetinje nad svetinjama napravi dva kerubina, liveno djelo. I njih obloži zlatom. 11 Krila kerubina bila su dvadeset lakata duga: jedno krilo od pet lakata dodirivaše hramski zid, a drugo od pet lakata doticaše krilo drugoga kerubina.
12 Tako je i krilo drugoga kerubina, od pet lakata, dodirivalo hramski zid, a drugo mu se krilo, od pet lakata, spajalo s krilom drugoga kerubina. 13 Raširena, krila kerubina imala su dvadeset lakata. Stajali su kerubini uspravno, lícâ okrenutih dvorani.
14 Napravi zastor od ljubičastog baršuna, od grimiza, karmezina i beza te na njemu izveze kerubine. 15 Pred dvoranom napravi dva stupa dugačka trideset i pet lakata, a glavice im na vrhu pet lakata. 16 U Debiru on splete vijence te ih postavi navrh stupova i napravi sto mogranja koje postavi među vijence. 17 Postavi stupove pred Hekal, jedan zdesna, drugi slijeva, te nazva Jakin onaj zdesna, a Boaz onaj slijeva.