1

Roboamovo vladanje

Došavši u Jeruzalem, skupi sav dom Judin i Benjaminov, sto i osamdeset tisuća vrsnih ratnika, da udare na Izraela i da Roboamu vrate kraljevstvo.
2 Ali dođe Jahvina riječ Božjem čovjeku Šemaji:
3 »Kaži Salomonovu sinu Roboamu, judejskomu kralju, i svim Izraelcima u Judinu i Benjaminovu plemenu: 4 Ovako veli Jahve: ‘Ne idite se tući s braćom! Neka se svatko vrati svojoj kući, jer je ovo poteklo od mene.’«
I oni poslušaše riječ Jahvinu, vratiše se i ne udariše na Jeroboama.
5 Roboam, stolujući u Jeruzalemu, poče dizati tvrde gradove po Judeji. 6 Tako je sagradio Betlehem, Etam, Tekou, 7 Bet Sur, Sokon, Adulam, 8 Gat, Maresu, Zif, 9 Adorajim, Lakiš, Azeku, 10 Soru, Ajalon i Hebron, tvrde gradove u Judinu i Benjaminovu plemenu. 11 Utvrdivši gradove, postavi im zapovjednike i dovuče zalihe hrane, ulja i vina; 12 u svaki pojedini grad stavi štitova i kopalja i utvrdi ih vrlo jako. Tako je on imao Judino i Benjaminovo pleme.
13

Svećenstvo prelazi k Roboamu

Svećenici i leviti, koji su bili po svem Izraelu, pristupiše k njemu iz svih krajeva.
14 Leviti ostaviše pašnjake i posjed te otiđoše u Judeju i Jeruzalem, jer ih je bio odbacio Jeroboam i njegovi sinovi da ne obavljaju svećeničku službu Jahvi, 15 a postavio je svećenike za uzvišice, za jarce i za telad koju je napravio. 16 Za njima su iz svih izraelskih plemena dolazili u Jeruzalem da žrtvuju Jahvi, Bogu svojih otaca, oni koji su srcem tražili Jahvu, Boga Izraelova. 17 Tako su utvrdili judejsko kraljevstvo i osokolili Salomonova sina Roboama za tri godine, jer su tri godine živjeli poput Davida i Salomona.
18

Roboamova nevjera

Roboam je sebi uzeo za ženu Mahalatu, kćer Davidova sina Jerimota, i Abihajilu, kćer Jišajeva sina Eliaba,
19 koja mu rodi sinove: Jeuša, Šemarju i Zahama. 20 A poslije nje oženio se Abšalomovom kćerju Maakom, koja mu rodi Abiju, Etaja, Zizu i Šelomita. 21 Roboam je ljubio Abšalomovu kćer Maaku više od svih svojih žena i inoča, iako je uzeo osamnaest žena i šezdeset inoča i rodio dvadeset i osam sinova i šezdeset kćeri. 22 I Roboam postavi Maakina sina Abiju za poglavara i kneza nad njegovom braćom, jer ga je naumio postaviti za kralja. 23 I, mudro radeći, razmjesti sinove po svim judejskim i Benjaminovim krajevima, po svim tvrdim gradovima, davši im hrane izobila i poženivši ih s mnogo žena.