1

Savez s Ahabom i proroci

Jošafat je stekao veliko bogatstvo i slavu te se sprijateljio s Ahabom.
2 Poslije nekoliko godina došao je k Ahabu u Samariju. Ahab nakla mnogo sitne stoke i goveda njemu i ljudima što su bili s njim i nagovaraše ga da pođe na Ramot Gilead. 3 Izraelski kralj Ahab upita judejskoga kralja Jošafata: »Hoćeš li poći sa mnom na Ramot Gilead?« On odgovori: »Ja sam kao i ti, moj je narod kao i tvoj; s tobom ćemo u rat.«
4 Jošafat još reče kralju izraelskom: »De, posavjetuj se prije s Jahvom!« 5 Tada kralj izraelski sakupi proroke, njih četiri stotine, i upita ih: »Hoćemo li zavojštiti na Ramot Gilead ili da se okanim toga?« Oni odgovoriše: »Idi, jer će ga Bog predati kralju u ruke.« 6 Ali Jošafat upita: »Ima li ovdje još koji prorok Jahvin da i njega upitamo?« 7 Kralj izraelski odgovori Jošafatu: »Ima još jedan čovjek preko koga bismo mogli upitati Jahvu, ali ga mrzim jer mi ne proriče dobra, nego uvijek samo zlo; to je Mihej, sin Jimlin.« Jošafat reče: »Neka kralj ne govori tako!« 8 Tada kralj izraelski dozva jednoga dvoranina i reče mu: »Brže dovedi Jimlina sina Miheja!«
9 Izraelski kralj i judejski kralj Jošafat sjedili su svaki na svojem prijestolju, u svečanim haljinama, na gumnu pred Samarijskim vratima, a proroci proricali pred njima. 10 Kenaanin sin Sidkija napravi sebi željezne rogove i reče: »Ovako veli Jahve: ‘Njima ćeš bosti Aramejce dokle ih god ne zatreš.’« 11 Tako su i svi drugi proroci proricali govoreći: »Idi na Ramot Gilead, uspjet ćeš: Jahve će ga predati kralju u ruke.«
12 Glasnik koji bijaše otišao da zove Miheja reče mu: »Evo, svi proroci složno proriču dobro kralju. Govori i ti kao jedan od njih i proreci uspjeh!« 13 Ali Mihej odvrati: »Živoga mi Jahve, govorit ću ono što mi Bog kaže!«
14 Kad dođe pred kralja, upita ga kralj: »Miheju, da pođem u rat na Ramot Gilead ili da se okanim toga?« On odgovori: »Idite i uspjet ćete, jer će vam se predati u ruke!« 15 Nato mu kralj reče: »Koliko ću te puta zaklinjati da mi kažeš samo istinu u Jahvino ime?«
16 Tada Mihej odgovori: »Sav Izrael vidim rasut po gorama
kao stado bez pastira.
I Jahve veli: ‘Nemaju više gospodara,
neka se u miru kući vrate!’«
17 Tada izraelski kralj reče Jošafatu:
»Nisam li ti rekao da mi neće proreći dobro, nego zlo?«
18 A Mihej reče:
»Zato čujte riječ Jahvinu. Vidio sam Jahvu gdje sjedi na prijestolju, a sva mu vojska nebeska stajaše zdesna i slijeva.
19 Jahve upita: ‘Tko će zavesti izraelskoga kralja Ahaba da otiđe i padne u Ramot Gileadu?’ Jedan reče ovo, drugi ono. 20 Tada uđe jedan duh, stade pred Jahvu i reče: ‘Ja ću ga zavesti!’ Jahve ga upita: ‘Kako?’ 21 On odvrati: ‘Izaći ću i bit ću lažljiv duh u ustima svih njegovih proroka.’ Jahve mu reče: ‘Ti ćeš ga zavesti. I uspjet ćeš. Idi i učini tako!’ 22 Tako je, evo, Jahve stavio lažljiva duha u usta tvojim prorocima; ali ti Jahve navješćuje zlo.«
23 Tada pristupi Kenaanin sin Sidkija i udari Miheja po obrazu pitajući: »Zar je Jahvin duh mene napustio da bi govorio s tobom?« 24 Mihej odvrati: »Vidjet ćeš onoga dana kad budeš bježao iz sobe u sobu da se sakriješ.« 25 Tada izraelski kralj naredi: »Uhvatite Miheja i odvedite ga gradskom zapovjedniku Amonu i kraljeviću Joašu. 26 Recite im: ‘Ovako veli kralj: Bacite ovoga u tamnicu i držite ga na suhu kruhu i vodi dok se sretno ne vratim.’« 27 Mihej reče: »Ako se doista sretno vratiš, onda nije Jahve govorio iz mene!« I nadoda: »Čujte, svi puci!«
28 Izraelski kralj i judejski kralj Jošafat krenuše na Ramot Gilead. 29 Izraelski kralj reče Jošafatu: »Ja ću se preobući i onda ući u boj, a ti ostani u svojoj odjeći!« Preobuče se tada izraelski kralj i oni krenuše u boj. 30 Aramejski kralj naredi zapovjednicima bojnih kola: »Ne udarajte ni na maloga ni na velikoga, nego jedino na izraelskoga kralja!« 31 Kad zapovjednici bojnih kola ugledaše Jošafata, rekoše: »To je izraelski kralj!« I krenuše na nj da udare. Ali Jošafat povika za pomoć te mu Jahve pomože i odvrati ih od njega. 32 Kad zapovjednici bojnih kola vidješe da to nije izraelski kralj, okrenuše se od njega.
33 Jedan nasumce odape i ustrijeli izraelskoga kralja između nabora na pojasu i oklopa. Kralj reče vozaču: »Potegni uzdu i izvedi me iz boja jer sam ranjen.« 34 Boj je onoga dana bio sve žešći, ali se izraelski kralj držao uspravno na bojnim kolima prema Aramejcima sve do večeri. Umro je o zalasku sunca.