1

Joaš obnavlja Hram

Joašu je bilo sedam godina kad se zakraljio, a kraljevao je četrdeset godina u Jeruzalemu. Materi mu je bilo ime Sibja iz Beer Šebe.
2 Joaš je činio što je pravo u Jahvinim očima dok je bio živ svećenik Jojada. 3 Jojada ga je oženio dvjema ženama i on je s njima imao sinova i kćeri. 4 Poslije toga nakanio je u srcu obnoviti Jahvin dom.
5 Skupivši svećenike i levite, reče im: »Zađite po judejskim gradovima i kupite od svih Izraelaca novaca da se obnovi Dom vašega Boga, od godine do godine, a vi pohitite s tim poslom.« Ali se levitima nije htjelo. 6 Zato kralj pozva poglavara Jojadu i reče mu: »Zašto ne tražiš od levita da donose iz Judeje i iz Jeruzalema porez koji je odredio Jahvin sluga Mojsije i Izraelov zbor za Šator svjedočanstva?« 7 Atalija i njeni sinovi bijahu poharali Božji dom, i sve stvari što su bile posvećene Jahvinu domu upotrijebili su za baale.
8 Potom kralj zapovjedi da se napravi kovčeg i stavi izvana na vrata Jahvina doma. 9 Oglasiše po Judi i Jeruzalemu da se donosi Jahvi porez što ga bijaše odredio Božji sluga Mojsije Izraelu u pustinji. 10 Obradovaše se svi knezovi i sav narod i počeše donositi i bacati u kovčeg dok se nije napunio.
11 Leviti bi donosili kovčeg kraljevskom nadgledništvu, i kad bi se vidjelo da ima mnogo novaca, dolazio je kraljev tajnik i povjerenik svećeničkog poglavara te bi ispraznili kovčeg. Onda su ga opet odnosili i stavljali na njegovo mjesto. Tako su činili svaki dan i sabrali mnogo novca. 12 Onda su ga kralj i Jojada davali poslovođama nad poslom oko Jahvina doma, a oni su za plaću unajmljivali klesare i drvodjelce da se obnovi Jahvin dom, pa kovače i mjedare da se popravi Jahvin dom. 13 Poslovođe su poslovale i popravljanje je napredovalo pod njihovom upravom; vratili su Božji dom u red i obnovili ga. 14 A kad su sve svršili, donijeli su pred kralja i Jojadu novce što su ostali; od toga su napravili posuđe za Jahvin dom, posuđe za posluživanje, za paljenje, plitice i druge zlatne i srebrne predmete.
Paljenice su se prinosile u Jahvinu domu bez prestanka dok je god živio Jojada.
15 Onda je Jojada, ostarjevši i nasitivši se života, umro u sto i tridesetoj godini. 16 Sahranili su ga u Davidovu gradu kod kraljeva, jer je činio dobro u Izraelu i prema Bogu i njegovu domu.
17

Joašev otpad i kazna

Poslije Jojadine smrti došli su Judini knezovi i poklonili se kralju. Tada ih kralj poče slušati.
18 Judejci bijahu ostavili Jahvu, Boga otaca, i stali služiti ašerama i likovima; došla je Božja srdžba na Judejce i na Jeruzalem za tu krivicu. 19 Slao im je Bog proroke da ih obrate k Jahvi, oni su ih opominjali, ali oni nisu htjeli slušati. 20 Tada Božji duh napuni Jojadina sina, svećenika Zahariju, koji, stavši poviše naroda, reče: »Ovako veli Bog: ‘Zašto kršite Jahvine zapovijedi? Zašto nećete da budete sretni? Kako ste vi ostavili Jahvu, i on će vas ostaviti.’« 21 Ali su se oni pobunili protiv njega i zasuli ga kamenjem po kraljevoj zapovijedi u predvorju Jahvina doma. 22 Ni kralj Joaš ne sjeti se ljubavi koju mu učini otac Jojada, nego mu ubi sina; a on je umirući rekao: »Jahve neka vidi i osveti!«
23 Kad je prošla godina dana, diže se na nj aramejska vojska i, navalivši na Judu i Jeruzalem, pobi sve knezove u narodu i posla sav plijen kralju u Damask. 24 Iako je aramejska vojska bila malena po ljudstvu, ipak joj je Jahve predao u ruke vrlo brojnu vojsku, jer ostaviše Jahvu, Boga svojih otaca.
Tako su se Aramejci na Joašu osvetili.
25 Kad su otišli od njega, ostavivši ga u teškim bolestima, pobuniše se protiv njega njegovi časnici jer bijaše ubio sina svećenika Jojade, pa i oni njega ubiše na postelji te je poginuo. Sahranili su ga u Davidovu gradu, ali ga nisu ukopali u kraljevskoj grobnici. 26 Evo onih što se urotiše protiv njega: Zabad, sin Amonke Šimeate, i Jozabad, sin Moapke Šimrite. 27 A o njegovim sinovima i o velikim proroštvima protiv njega, o obnavljanju doma Božjega, sve je zapisano u tumačenju Knjige o kraljevima. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Amasja.