1

Svećenstvo protiv Atalije

Sedme se godine Jojada ojunači i poče tražiti satnike: Jerohamova sina Azarju, Johananova sina Jišmaela, Obedova sina Azarju, Adajina sina Maaseju, Zikrijeva sina Elišafata, i sklopi s njima savez.
2 Počeše obilaziti po Judeji i skupiše levite iz svih judejskih gradova i obiteljske glavare u Izraelu te dođoše u Jeruzalem. 3 Sav zbor sklopi savez s kraljem u domu Božjem. Jojada im reče: »Gle, kraljev će sin kraljevati kao što je obećao Jahve za Davidove sinove. 4 Evo što valja da učinite: trećina vas koji subotom ulazite u službu, i svećenici i leviti, neka budu vratari na pragovima; 5 trećina neka bude u kraljevskom dvoru, trećina na Jesodskim vratima, sav narod u predvorjima doma Jahvina. 6 Nitko neka ne ulazi u dom Jahvin, osim svećenika i levita koji poslužuju; oni neka ulaze jer su posvećeni. Sav narod neka se drži Jahvine naredbe. 7 Leviti neka okruže kralja, svaki s oružjem u ruci, i tko god pokuša ući u Dom, neka bude pogubljen. Budite uz kralja kamo god pođe ili izađe.«
8 Leviti i sav judejski narod učinili su sve onako kako je naredio svećenik Jojada. Svaki je uzeo svoje ljude koji subotom ulaze u službu s onima koji subotom izlaze. Jer svećenik Jojada nije otpustio redova. 9 Svećenik Jojada dade satnicima koplja, štitove i oklope kralja Davida što su bili u Božjemu domu. 10 Postavio je sav narod, svakoga s kopljem u ruci, od južne do sjeverne strane Doma, prema žrtveniku i prema Domu oko kralja unaokolo. 11 Tada izvedoše kraljeva sina, staviše mu krunu na glavu, dadoše mu Svjedočanstvo i pomazaše ga za kralja. Tada Jojada i njegovi sinovi povikaše: »Živio kralj!«
12 Kad Atalija ču viku naroda koji se skupio i hvalio kralja, dođe k narodu u Jahvin dom. 13 Pogleda bolje, kad gle, kralj stoji na svojem mjestu na ulazu, a pred kraljem zapovjednici i svirači; sav puk kliče od radosti i trubi u trube, pjevači pjevaju uz glazbala i predvode hvalospjeve. Tad Atalija razdrije haljine i povika: »Izdaja, izdaja!« 14 Svećenik Jojada naredi satnicima i vojnim zapovjednicima: »Izvedite je kroz redove napolje i tko krene za njom pogubite ga mačem!« Još je svećenik dodao: »Nemojte je smaknuti u Jahvinu domu!« 15 Staviše ruke na nju i kad je kroz Konjska vrata stigla do kraljevskoga dvora, ondje je pogubiše.
16

Jojadina obnova

Tada Jojada sklopi savez između Jahve, naroda i kralja da narod bude Jahvin.
17 Potom sav narod otiđe u Baalov hram, razori ga skupa sa žrtvenicima i polomi likove; Baalova svećenika Matana ubiše pred žrtvenicima.
18 Zatim Jojada postavi straže kod Jahvina doma pod nadzorom svećenika i levita, koje David bijaše porazdijelio za službu u Jahvinu domu da bi Jahvi prinosili paljenice, kao što je pisano u Mojsijevu Zakonu, s veseljem i s pjesmama, kako uredi David. 19 Postavio je i vratare na vratima Jahvina doma da ne bi ulazio čovjek nečist od bilo čega. 20 Uzevši satnike, odličnike i uglednike u narodu i sav puk, izveo je kralja iz Jahvina doma, a onda su ušli kroz gornja vrata u kraljevski dvor i posadili kralja na kraljevsko prijestolje. 21 Sav se puk veselio, a grad se umirio, jer su Ataliju ubili mačem.