1

Izak u Geraru i Beer Šebi

U zemlji zavlada glad, različita od prijašnje što je bila za vrijeme Abrahama, pa Izak ode Abimeleku, kralju Filistejaca, u Geraru.
2 Jahve mu se ukaza i reče: »Ne silazi u Egipat: boravi u zemlji koju ću ti označiti. 3 U ovoj se zemlji nastani, ja ću s tobom biti i blagoslivljati te; tebi i tvome potomstvu dat ću sve ove krajeve, da izvršim zakletvu kojom sam se zakleo tvome ocu Abrahamu. 4 Tvoje ću potomstvo umnožiti kao zvijezde na nebesima i tvome ću potomstvu predati sve ove krajeve, tako da će se tvojim potomstvom blagoslivljati svi narodi zemlje; 5 a to zato što je Abraham slušao moj glas i pokoravao se mojim zapovijedima, mojim zakonima i odredbama!«
6 Tako Izak ostane u Geraru. 7 Kad su ga mještani pitali o njegovoj ženi, reče: »Ona mi je sestra.« Bojao se reći: »Ona mi je žena«, misleći: »Mještani bi me mogli ubiti zbog Rebeke jer je lijepa.« 8 Kako su se ondje duže zadržali, kralj Filistejaca Abimelek jednom pogleda kroz prozor i opazi kako Izak miluje svoju ženu Rebeku. 9 Nato Abimelek pozove Izaka te reče: »Tako, ona ti je žena! Kako si mogao reći da ti je sestra?« Izak mu odgovori: »Jer sam mislio da bih zbog nje mogao poginuti.« 10 Abimelek reče: »Zašto si nam to učinio? Umalo netko od ljudi nije legao s tvojom ženom. Tako bi na nas svalio krivnju.« 11 Onda Abimelek izda naredbu svemu narodu: »Tko se god dotakne ovog čovjeka i njegove žene, glavu će izgubiti.«
12 Izak je sijao u onom kraju i one godine urodilo mu stostruko. Jahve ga blagoslivljao 13 te je čovjek bivao sve bogatiji, dok nije postao vrlo bogat. 14 Stekao je stada ovaca i goveda i mnogu služinčad, tako da su mu Filistejci zavidjeli. 15 Zato Filistejci zasuše sve bunare što su ih sluge njegova oca bile iskopale – u vrijeme njegova oca Abrahama – i napuniše ih zemljom. 16 Onda Abimelek reče Izaku: »Idi od nas jer si postao mnogo moćniji od nas!«
17 Tako Izak ode odande, postavi svoj šator u gerarskoj dolini i nastani se ondje. 18 Izak opet iskopa bunare za vodu što su bili iskopani u vrijeme njegova oca Abrahama, a Filistejci ih bili zasuli poslije Abrahamove smrti. On ih je nazvao istim imenima kojima ih je zvao i njegov otac. 19 Ali kad su Izakove sluge, dok su u dolini kopale, ondje našle bunar sa živom vodom, 20 pastiri iz Gerara posvade se s Izakovim pastirima govoreći: »Naša je voda!« Bunaru je dao ime Esek, jer su se oni s njim svadili. 21 A kad su iskopali drugi bunar te se i zbog njega svađali, nazva ga imenom Sitna. 22 Odatle se preseli pa iskopa drugi bunar. Zbog njega se nisu svađali, pa ga nazove imenom Rehobot i protumači: »Jer nam je Jahve dao prostor da se na zemlji umnožimo.«
23 Odande se popne u Beer Šebu. 24 Iste mu se noći ukaže Jahve i reče: »Ja sam Bog oca tvoga Abrahama.
Ne boj se, ja sam s tobom!
Blagoslovit ću te, potomke ti umnožit’,
zbog Abrahama, sluge svojega.«
25 Izak tu podigne žrtvenik i zazove Jahvu po imenu; postavi ondje svoj šator, a njegove sluge počnu kopati bunar.
26 Uto mu dođe Abimelek iz Gerara sa svojim savjetnikom Ahuzatom i s Fikolom, zapovjednikom vojske. 27 Izak ih upita: »Zašto ste došli k meni kad me mrzite i kad ste me otjerali od sebe?« 28 Oni odgovore: »Jasno vidimo da je Jahve s tobom. Stoga pomislismo: neka zakletva bude veza između nas i tebe. Daj da s tobom sklopimo savez: 29 ti nama nećeš zla nanositi, kao što mi tebe nismo zlostavljali, nego uvijek prema tebi lijepo postupali i s mirom te otpustili. A blagoslov Jahvin bio nad tobom.« 30 On im priredi gozbu te su jeli i pili.
31 Rano ujutro jedni se drugima zakunu. Potom ih Izak otpusti i oni od njega odu u miru. 32 Toga istog dana dođu Izakove sluge i obavijeste ga o bunaru što su ga iskopali te mu reknu: »Našli smo vodu.« 33 On ga prozva Šiba. Zato je ime onom gradu do danas – Beer Šeba.
34 Kad je Ezavu bilo četrdeset godina, uzme za ženu Juditu, kćer Hetita Beerija, i Basematu, kćer Hetita Elona.
35 One postadoše izvor ogorčenja Izaku i Rebeki.